RSS

Brainport 2020

De regio Zuidoost-Nederland met Brainport als spil is economisch veelbelovend. Daarom zijn de ambities hoog. Het kabinet wil dat de Nederlandse economie tot de vijf sterkste in de wereld gaat behoren. Alleen als de kenniseconomie van Zuidoost-Nederland volop de ruimte krijgt om verder te groeien, zal deze top 5 positie voor Nederland bereikbaar zijn.

Lees verder
Er zijn op dit moment geen actuele bijeenkomsten.

Eerste resultaten Brainport scenario's gepresenteerd

“Scenario’s gaan er van uit dat de toekomst niet te voorspellen is, maar dat we ons er wel op kunnen voorbereiden, door over toekomstige ontwikkelingen na te denken.” Zo opende Joep Brouwers, adjunct directeur van Brainport Development de presentatie van de Brainport Scenario’s. Voor Brainport Regio Eindhoven zijn in opdracht van Stichting Brainport drie mogelijke toekomstige wereldbeelden ontwikkeld: Open competitie, Europa in dilemma, en The winner takes all. De eerste resultaten werden afgelopen vrijdag 13 december gedeeld met een veertigtal betrokkenen in de regio. Dit waren vertegenwoordigers van kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeenten, die hieraan een bijdrage hebben geleverd in het afgelopen half jaar. Een nadere uitwerking van de scenario’s wordt begin 2014 via de Brainport website gepubliceerd.

Lees verder

Magazine 'De agenda in uitvoering' gepresenteerd

In kasteel Well werd op donderdag 13 juni 2013 tijdens het vierde Kastelenoverleg het magazine Brainport 2020 | De agenda in uitvoering gepresenteerd. Daarin wordt via interviews het beeld geschetst van de uitvoering van het Brainport 2020 programma, waarmee in juli 2011 is gestart.

Lees verder

‘Brainport 2020 is voorbeeld voor andere regio’s in het land’

Een lijst met best practices om van te leren, meer geld uit de technologieroute voor de instroom bij MBO en VMBO, een eigen ‘jachtgebied’ om proef te draaien met nieuwe plannen, rolmodellen uit het bedrijfsleven een plek geven in het onderwijs, een televisiesoap met een loodgieter in de hoofdrol. En vooral: weg met belemmerende regels en meer tijd, ruimte en middelen om technologie hoger op de maatschappelijke agenda te krijgen. Paul de Krom (hij voert de commissie aan die een landelijk Techniekpact voorbereidt) kreeg op 25 maart legio adviezen voorgeschoteld bij zijn werkbezoek aan Zuidoost-Nederland. Een pakket dat nog het best viel te vangen onder de kop ‘cultuurverandering’.

Lees verder

In the spotlight: Keyport 2020

Bij het bedrijf Nunhems Zaden werden op vrijdag 25 januari de nieuwe naam en website van de het samenwerkingsverband Hoge Dunk – OML gelanceerd: Keyport 2020. Daarmee zijn de zeven Midden-Limburgse gemeenten en de Brabantse gemeente Cranendonck nu onder één naam een officiële netwerkregio van Brainport 2020 geworden. Keyport 2020 ziet voor zichzelf een rol weggelegd in het binden en verbinden van de zes netwerkregio’s in Zuidoost-Nederland.

 

Lees verder

Eurocommissaris Hahn noemt Zuidoost-Nederland voorbeeldregio 

"Filosofie Brainport 2020 past perfect bij onze plannen voor Europa"

"De Triple Helix van Brainport is een rolmodel voor de rest van Europa. Dit idee van nauwe samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven heeft zich bewezen als een successtory en verdient het uitgerold te worden naar andere regio’s in Europa. Als we Europa meer innoverend willen maken moet dat volgens dit model. De filosofie om research en innovatie te verbinden met regionaal beleid past perfect bij onze plannen voor de andere regio’s in Europa. In Brainport 2020 staat de ‘nieuwe economie’ centraal. Zuidoost-Nederland wil haar kennis en technologie inzetten om vraagstukken als energie, mobiliteit en vergrijzing aan te pakken. Dit concept sluit naadloos aan bij Horizon 2020, de agenda van de Europese Unie waarmee Europa uit de crisis wil komen."

 

Lees verder

In the spotlight: 5* Noordoost Brabant

De dominante sector van 5* Noordoost Brabant is agrofood, daarin heeft de regio een sterk profiel. Het is volgens Arjen van Nuland van het samenwerkingsverband 5* Noordoost Brabant zaak om nu de aanwezige kennis om te zetten in kassa door betere verbindingen, zowel tussen de sectoren onderling als binnen Brainport 2020. “Onze goede uitgangspositie zouden we nog sterker moeten zien te benutten. Dan zijn we echt letterlijk de verbindingsregio.”

 

Lees verder

In the spotlight: Brainport Regio Eindhoven

De focus van Brainport 2020 heeft zijn wortels in high tech, de sector die in Brainport Regio Eindhoven centraal staat. De technologieregio werkt op alle terreinen samen met de andere netwerkregio’s. Samen de aansluiting zoeken bij Europees beleid is daarbij van groot belang. “Wij volgen niet de Brusselse agenda, maar waar nodig moeten we die wel inzetten voor onze eigen agenda”, zegt Joep Brouwers, adjunct-directeur van Brainport Development.

 

Lees verder

Juist in de sterke cross-overs kunnen we de innovatie verbeteren Jos Schneiders, voorzitter van Stichting Limburg Economic Development

Netwerkregio's

De regio Zuidoost-Nederland strekt zich uit van Midden-Brabant tot Zuid-Limburg. In dit gebied bevinden zich op dit moment in zes netwerkregio's van bedrijven, kennisinstellingen en overheden, waarin tal van projecten en samenwerkingsconstructies in verschillende fases van ontwikkeling en uitvoering zijn. Vanuit het programma Brainport 2020 kijken we met de regio's en de projecten naar slimme verbindingen.

 

De zes netwerkregio's:

 

  • 5* Noordoost Brabant (Noordoost-Brabant)
  • Brainport Regio Eindhoven (Zuidoost-Brabant)
  • Greenport Venlo (Noord-Limburg)
  • Limburg Economic Development (Zuid-Limburg)
  • Midpoint Brabant (Midden-Brabant)
  • Keyport 2020 (Midden-Limburg)

 

Lees meer over de zes netwerkregio's op de website van Brainport 2020.

Rapport Brainport 2020

Het rapport Brainport 2020 werd op 16 februari 2011 tijdens het congres Brainport 2020 in het Evoluon in Eindhoven overhandigd aan minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 

Lees ook de samenvatting van het rapport.

Nieuwsbrief Brainport 2020

Brainport 2020 is de strategie én het programma dat Zuidoost-Nederland tot koploper in de internationale kenniseconomie moet maken. In de nieuwsbrief wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen rond het programma Brainport 2020.

 

Aanmelden kan via de website van Brainport 2020.

In the spotlight: Limburg Economic Development

Met de Chemelot Campus en Maastricht Health Campus als azen in het spel zet de nieuwe projectorganisatie Limburg Economic Development (LED) de regio Zuid-Limburg op de kaart als één van de pijlers onder Brainport 2020. LED-voorzitter Jos Schneiders laat er geen twijfel over bestaan: ook Zuid-Limburg voelt zich nadrukkelijk verbonden met de 'Slimste regio van de wereld'.

 

Lees verder

De verbindingen zijn veel groter dan wij denken Wim van de Donk, commissaris van de Koningin provincie Noord-Brabant

Het gaat erom dat we als één grote, samenhangende overheid bedrijven in positie brengen om te innoveren Rob van Gijzel, voorzitter Brainport 2020 commissie

In the spotlight: Midpoint Brabant

Bij Midpoint Brabant staat social innovation centraal. De regio bundelt unieke kwaliteiten in het ontwikkelen van nieuwe marktconcepten door de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheden. “We zetten in op duurzaamheid, ondernemerschap, human capital en social innovation”, vertelt Pierre van Kleef, programmadirecteur van Midpoint Brabant.

 

Lees verder

Toekomst

In 2020 kan Zuidoost-Nederland 40 miljard euro extra aan de Europese economie bijdragen. De economische groei zal dan twee keer zo groot zijn dan gemiddeld in Nederland. Maar Brainport 2020 draagt zeker niet ‘alleen maar’ bij aan het verdienvermogen van Nederland en een versteviging van de economische basis. Het programma rendeert ook in de breedmaatschappelijke zin. Zo wordt er gestreefd naar complete werkgelegenheid in een groene en duurzame omgeving.

Bestaande sterktes, nieuwe markten

De uitdaging van Brainport 2020 is om antwoorden te vinden op deze ontwikkelingen. Dat kan door de bestaande topclusters nog verder te versterken en op zoek te gaan naar nieuwe, duurzame markten.

Lees verder

Pijler van de Nederlandse economie

Zuidoost-Nederland verdient een flink deel van de kost voor de rest van Nederland. 35 % van de Nederlandse export komt uit deze regio. Samen met Airport Amsterdam en Seaport Rotterdam vormt Zuidoost-Nederland de kurk waar de Nederlandse economie op drijft.

Lees verder