BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Brainport Networking Financials

Brainport Networking Financials (BNF) wil de groei van startende, snelgroeiende bedrijven in Brainport bevorderen. Brainport kent als sterkste patentregio ter wereld veel startende innovatieve bedrijven. Het aantal snelgroeiende bedrijven kan omhoog als de toegang tot kapitaal verder verbetert. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er voldoende kapitaal beschikbaar is maar dat ondernemers en investeerders elkaar niet gemakkelijk vinden.

Brainport Networking Financials (BNF) wil de groei van startende, snelgroeiende bedrijven in Brainport bevorderen door het aanbieden van een toereikende sluitende kapitaalstructuur. BNF verbindt de netwerken van ondernemers en financiers en neemt initiatieven om de kapitaalstructuur te versterken en voor ondernemers inzichtelijker en toegankelijker te maken.

Interesse in deze problematiek? Sluit u aan bij het BNF netwerk. Samen kunnen we er voor zorgen dat meer bedrijven in Brainport succesvol kunnen groeien.


Events

Brainport Networking Financials is een netwerk van financiers -bestaande uit Informals, VC's, vertegenwoordigers van banken, financiële dienstverleners, overheid en kennisinstellingen- met interesse en mogelijkheden de kapitaalstructuur voor innovatieve technologische bedrijven in Brainport te versterken. Vier keer per jaar zijn er netwerkbijeenkomsten met interessante sprekers uit het veld. Als u aangesloten bent bij BNF, ontvangt u hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Uit het netwerk komen verschillende ideeën en initiatieven die kunnen leiden tot nieuwe projecten en activiteiten die door diverse regionale en/of landelijke partners worden opgepakt. Aansluiten bij events? Neem contact met ons op.

Meer weten over het Brainport Networking Financials netwerk?

Neem direct contact op!
Carina Tielemans
Project manager Brainport Network (Brainport Development)

MEER INFORMATIE EN CONTACT OPNEMEN