BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Brainport scenario's

De Brainport regio ziet de wereld om zich heen snel veranderen en staat voor grote uitdagingen. Hierin is nog veel onzeker: Welke technologie breekt door? Behoudt de regio, en ook Europa, haar concurrentievermogen? Wat motiveert mensen? Scenario-denken stelt ons in staat om ons op de toekomst voor te bereiden.

Met scenario’s rekken we ons eigen denken op, door te kijken naar toekomstige ontwikkelingen. Scenario’s zijn geen voorspellingen, maar mogelijke toekomstige wereldbeelden. De toekomst zal uiteindelijk een combinatie van de verschillende wereldbeelden zijn.

Met de scenario’s dagen we onszelf uit om kritisch naar onze regio te kijken. Zo kunnen we nagaan of de huidige strategie ook in de toekomst robuust is. We creëren bewustzijn over welke keuzes in een bepaald scenario wel en niet passen, en stellen onszelf in staat om alert te kunnen reageren wanneer we van een bepaald scenario meer signalen krijgen.

Voor Brainport Regio Eindhoven zijn drie scenario’s, ofwel wereldbeelden, ontwikkeld:

Download het document over de Brainport Scenario's

.

Automotive Week 2017 26 maart - 31 maart

Automotive Week 2017

Lees meer
Dutch Technology Week 2017 15 mei - 20 mei

Dutch Technology Week 2017

Lees meer
Dutch Design Week 2017 21 oktober - 29 oktober

Dutch Design Week 2017

Lees meer