Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Accommoderen onderwijsgroei en ontwikkelen hybride leeromgevingen

Om te voldoen aan de groeiende vraag naar technisch- en ICT-talent voor de regio Brainport is behoefte aan uitbreiding en verbetering van de bestaande faciliteiten. De Brainport regio vraagt om leeromgevingen waar studenten, docenten, lectoren, onderzoeksgroepen samen met praktijk leren en onderzoeken. Deze nieuwe leeromgevingen vereisen uiteraard ruimte, maar ook materieel, faciliteiten, machinerie en commitment van het bedrijfsleven.

Voor die verbetering van het onderwijs alsmede vergroting van de capaciteit om voldoende studenten op te leiden voor de Brainport arbeidsmarkt wil Fontys Hogescholen drie nieuwe campussen inrichten; Strijp-T, de Automotive Campus en de Brainport lndustries Campus. De uitbreiding van onderwijslocaties betekent dat meer studenten van Fontys Hogeschool lCT, Fontys Hogeschool Engineering en Fontys Hogeschool Automotive op een innovatieve manier worden opgeleid. De campusvorming creëert ruimte voor verbinding met het bedrijfsleven en samenwerking met mbo en TU/e.

Door de inbreng van de regio deal kan de inrichting en ingebruikname van deze campussen worden versneld, en kunnen betere faciliteiten en machinerie aan deze faciliteiten worden toegevoegd. De inrichting van de campussen creëert ruimte voor uitbreiding van het onderwijs. Hierdoor worden 900 onderwijsplekken duurzaam toegevoegd aan de regio. Deze nieuwe locaties maken de uitrol van vernieuwende onderwijsconcepten mogelijk en zullen de samenwerking met het bedrijfsleven versterken. De uitbreiding draagt concreet bij aan de groei van het aantal afstudeerders in tech- en ICT-studies. Hierdoor worden de (dreígende) arbeidsmarkttekorten sneller, effectiever en duurzamer opgelost.

  • Programmalijn: B – Aantrekken en behouden talent
  • Begunstigde: Fontys Hogescholen
  • Adres: Postbus 347, 5600 AH Eindhoven
  • Partners: Fontys Onderwijs en Onderzoek, Fontys Hogeschool voor ICT Opleidigen, Fontys Hogeschool voor Engineering, Fontys Facilitaire Dienst, Brainport Industries Campus (BIC)
  • Startdatum: 01/09/2018
  • Einddatum: 31/12/2021
  • Rijksbijdrage Regio Deal:  €1.680.000 (2018: €870.000, 2019: €810.000)
  • Cofinanciering regio: €13.271.000
  • Totaal: €14.951.000

Hier vindt u meer informatie over Regio Deal Brainport Eindhoven.