Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Brabant International Students

Het aantrekken van internationale kenniswerkers is een eerste prioriteit om op korte termijn voldoende tech- en IT-kenniswerkers in de regio te realiseren. Er dient echter aan meerdere knoppen tegelijk gedraaid te worden om ook in de toekomst te voorzien in voldoende aanbod van talent. Het aantrekken en behouden van internationale studenten is daarbij essentieel.

Het project Brabant International Students zet voor en samen met de Brabantse Hoger onderwijsinstellingen TU Eindhoven, Tilburg University, Fontys en Avans in op het extra aantrekken en behouden van internationale studenten met een focus op tech & IT. Naast het hoger onderwijs zijn partners: het technologische bedrijfsleven in Noord-Brabant, Holland Expat Center South, de provincie Noord-Brabant, Nuffic en de internationale studenten zelf. Specifiek biedt de Regio Deal Brainport extra middelen voor zowel ‘live’ als online werving in een aantal gezamenlijk bepaalde doellanden. Deze werving online en fysiek heeft als doel het aanspreken van internationale tech- en IT-studenten zodat zij belangstelling krijgen voor een studie aan één van de hoger onderwijsinstellingen in Noord-Brabant. Hiernaast worden inhoudelijke en sociale activiteiten opgezet om het behoud van deze studenten voor het bedrijfsleven in de regio te bevorderen.

Met het MBO – de internationale opleiding Engineering van SUMMA College – wordt een pilot gedraaid om te kijken of het aantrekken van internationale MBO4 studenten uit een Europees land opportuun is.

  • Programmalijn: B – Aantrekken en behouden talent
  • Begunstigde: Brainport Development N.V.
  • Çontactpersoon: Mira Dreessen
  • Adres: Gebouw TQ 5 – Strijp T, Achtseweg Zuid 159H, 5651 GW, Eindhoven
  • Partners: Partners hierin zijn het technologische bedrijfsleven in Noord-Brabant, Holland Expat Center South en de provincie Noord Brabant en de hogere kennisinstellingen Avans, Fontys, TU/e en Tilburg University. 
  • Startdatum: 01/07/2018
  • Einddatum: 30/06/2022
  • Rijksbijdrage Regio Deal: € 792.000
  • Cofinanciering regio: € 490.000
  • Totaal: € 1.282.000

Hier vindt u meer informatie over Regio Deal Brainport Eindhoven.

Mkb Kenniscafés 23 mei - 28 november

Mkb Kenniscafés

Lees meer
Hackathon SVB & UWV 26 oktober - 27 oktober

Hackathon SVB & UWV

Lees meer