BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Eindhoven Museum

De opschaling van Eindhoven Museum vanuit de Regio-Deal biedt de kans om zowel coherente presentatie als kennisopbouw over onze cultuurhistorie structureel te borgen. Doel is om de regionale en Eindhovense cultuurhistorie voor een breed publiek te kunnen ontsluiten, waarbij Eindhoven Museum voorsorteert op het op begrijpelijke wijze verbinden van het verleden met het heden en de toekomst. Binnen de Regio Deal is €100.000 toegekend aan het Eindhoven Museum om hiervoor een concept uit te werken. 

  • Programmalijn: A - Onderscheidend voorzieningenaanbod
  • Begunstigde: Stichting Eindhoven Museum
  • Partners: Fontys Hogescholen
  • Rijksbijdrage Regio Deal: €100.000 voor onderzoek

Foto: Michel de Heer