BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Brainport Scholen

Door nauwer samen te werken met bedrijven en organisaties in de eigen omgeving, zullen de lessen in de klas beter aansluiten op dagelijkse realiteit buiten de school. Leerlingen worden zo beter opgeleid voor een succesvolle loopbaan in de Brainport regio.

De Brainportschool is een gezamenlijk initiatief van het Jan van Brabant College in Helmond, het Strabrecht College in Geldrop en het Heerbeeck College in Best. De drie directeuren van deze middelbare scholen presenteerden maandagavond 29 september hun plannen op Fontys Hogescholen, locatie Rachelsmolen. Zij zien de Brainportschool als een soort ‘officiële bevestiging’ van de werkwijze die enige jaren geleden is ingevoerd en steeds verder verfijnd.

Het komt erop neer dat leerlingen zich meer gaan toeleggen op onderzoeken, ondernemen en ontwerpen. Ze doen dat niet alleen in de klas door profielwerkstukken te schrijven in opdracht van bedrijven. Maar ook door stage te lopen bij bedrijven in de Brainportregio en workshops of seminars te volgen. Het bedrijfsleven wordt op zijn beurt betrokken bij het opstellen van het curriculum.

Kijk voor een overzicht van de aangesloten scholen op www.brainport-scholen.nl