Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Dedicated Conference Center

Op dit moment beschikt de Brainport regio niet over een iconisch congres center dat aan de eisen van de grotere internationale congressen kan voldoen. Het gevolg is dat Brainport Eindhoven niet in staat is om (voldoende) internationale, veelal meerdaagse, congressen met beursvloer te huisvesten. Uit een benchmark met andere steden zoals Dublin, Lausanne, Katowice (PL) en Rotterdam is gebleken dat dergelijke congres centers naast werkgelegenheid en additionele bestedingen tevens een imagoversterkend effect voor de stad creëren. Hiervoor is in 2017 en 2018 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door onderzoeksbureau LAgroup waarbij een breed scala aan stakeholders uit de regio in het proces is betrokken.

Het projectvoorstel voor een Dedicated Conference Center bestaat uit verschillende fasen. Op dit moment wordt Fase 1 (2019, €50.000) in gang gezet om te komen tot volwaardige conceptontwikkeling, waarbij de locatie en de businesscase concreet worden. Bij positief resultaat uit de conceptontwikkeling in 2019 komen in 2020 locatiekeuze, planontwerp, planologische procedure, (evt. aanbestedingsprocedure) en verdere voorbereiding aan de orde. In 2021-2023 is de realisatie gepland, waarna vanaf 2023-2024 ingebruikname en exploitatie start. 

  • Programmalijn: A - Onderscheidend voorzieningenaanbod
  • Begunstigde: Gemeente Eindhoven
  • Contactpersoon: Ronald Rijnen
  • Adres: Postbus 19150, 5600 RB Eindhoven
  • Partners: Gemeente Eindhoven, Eindhoven 365
  • Startdatum: 01/04/2019
  • Einddatum: 31/12/2019
  • Rijksbijdrage Regio Deal: €50.000 (Fase 1 - 2019)
  • Cofinanciering regio: €127.278
  • Totaal: €177.278

Hier vindt u meer informatie over Regio Deal Brainport Eindhoven.

Foto: Bram Saeys

Mkb Kenniscafés 23 mei - 28 november

Mkb Kenniscafés

Lees meer
Hackathon SVB & UWV 26 oktober - 27 oktober

Hackathon SVB & UWV

Lees meer