Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Designmuseum/Future Lab (Evoluon 2.0)

In Nederland ontbreekt nu een plek waar Nederlands design structureel getoond en geduid wordt, een plek waar experimenteren over toekomstige mogelijkheden en reflectie op ontwikkelingen tot nu toe kan plaats kunnen vinden. Een interactief designmuseum/future lab biedt de ontbrekende schakel in het nationale cultuuraanbod.

In Brainport Eindhoven zijn alle toonaangevende onderdelen voorhanden om die betekenis te creëren: een ecosysteem van creatieve ondernemers, opleidingen, broedplaatsen, festivals en manifestaties van allure, maar ook een expliciete keuze als stad voor design en bedrijven die voor hun industriële vormgeving afhankelijk zijn van Nederlandse ontwerpers.

Het wordt dé internationale plek waarin de Nederlandse ontwerptraditie en ontwikkelkracht van Dutch Design continu wordt gepresenteerd, getoond, ontwikkeld, onderzocht, gemaakt en ervaren. Er worden ideeën gevierd, disruptieve uitvindingen gedaan en inspirerende prototypes gemaakt. Dé plek waar Brainport Eindhoven de toekomst maakt en toont als uithangbord voor Nederland.

Om het concept verder te ontwikkelen en in afstemming te blijven met het Rijk is een kwartiermaker aangewezen welke de komende tijd de benodigde stappen zal zetten die nodig zijn om een nationaal designmuseum/future lab ook in de Brainport regio te laten landen (fase 1 – 2019).

  • Programmalijn: A - Onderscheidend voorzieningenaanbod
  • Begunstigde: Gemeente Eindhoven
  • Contactpersoon: Bas Hessing
  • Adres: Stadhuisplein 1, 5611 EM, Eindhoven
  • Partners: -
  • Startdatum: 01/01/2019
  • Einddatum: 01/05/2019
  • Rijksbijdrage Regio Deal: €35.000 (Fase 1 - 2019)
  • Cofinanciering regio: €25.000
  • Totaal: €60.000

Hier vindt u meer informatie over Regio Deal Brainport Eindhoven.

Foto: Nick Bookelaar