CRIMINALITEIT DETECTEREN DOOR SNEL EN SLIM TE ANTICIPEREN

Bijvoorbeeld door het verband tussen verloedering en criminaliteit aan te pakken. Zo investeert Stichting DITSS in een veilige en innovatieve maatschappij.

Lees meer...

VEILIGER UITGAAN DOOR INNOVATIEVER EN SOCIALER TE CONTROLEREN

Bijvoorbeeld door in uitgaansgebieden de veiligheidsbeleving te verbeteren. Zo investeert Stichting DITSS in een veilige en innovatieve maatschappij.

Lees meer...

DREIGING MINIMALISEREN DOOR SAMENWERKEN EN INNOVEREN

Bijvoorbeeld door een onveilige situatie te signaleren vóór het uit de hand loopt. Zo investeert Stichting DITSS in een veilige en innovatieve maatschappij.

Lees meer...

DE ZWAKSTE SCHAKEL ELIMINEREN BIJ DATA DELEN EN DIGITALISEREN

Bijvoorbeeld door menselijk gedrag te koppelen aan beveiligingssoftware. Zo investeert Stichting DITSS in een veilige en innovatieve maatschappij.

Lees meer...

CAMERATOEZICHT PRIVACY-SCHENDING OF PROBLEEMOPLOSSING?

Bijvoorbeeld door de verkeersveiligheid te vergroten met slimme software. Zo investeert Stichting DITSS in een veilige en innovatieve maatschappij

Lees meer...

Stichting DITSS

Het Innovatieplatform voor Safety en Security

Stichting Dutch Institute for Technology, Safety & Security
(DITSS) is een non-profit organisatie, die zich richt op een veilige samenleving door samen met partners te zoeken naar oplossingen, die leiden tot nieuwe inzichten en kennis. Stichting DITSS is een onafhankelijke, transparante en facilitaire regieorganisatie, die veiligheidsvraagstukken, innovaties en business met elkaar verbinden. Hiertoe bouwt Stichting DITSS aan een zogenaamd Smart Innovation Platform van relevante partners voor het innemen en beoordelen van die ideeën en behoeften, en het toetsen van de haalbaarheid en productie van innovatie- en projectvoorstellen. De thema’s van stichting DITSS  sluiten aan bij de geprioriteerde thema’s van onze doelgroepen, zoals de lokale overheden, rijksoverheid, gemeenten, Nationale Politie, veiligheidsregio, Defensie en zorgsector. Deze keuze vormt de waarborg voor concrete verbinding met onze publieke en private partners in moderne werkvormen zoals multiple-helix. 

Waarom stichting DITSS
Zoals aangegeven in de innovatieagenda van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waarin perfect de zeven redenen om te innoveren opgesomd worden, willen we samen met overheid, kennisinstellingen en bedrijven een bijdrage leveren aan een veilig en rechtvaardig Nederland van morgen. Voor dat doel moet het hoofd geboden worden aan oorzaken en gevolgen van de ‘vierde industriële revolutie’: de nieuwe maatschappelijke verhoudingen en spanningen, de veranderde sociale interactie, big data, de effecten daarvan op de persoonlijke levenssfeer en identiteit, veiligheid en handhaving van online wet- en regelgeving, iTechnology en andere technische mogelijkheden.

Ambitie en doel
Onze ambitie is het realiseren van innovaties met een maatschappelijk toegevoegde waarde voor een veilige samenleving. Het is een experimenteel proces met interactie tussen reguliere ontwikkelingen, kennis- en verandermanagement met als doel samen met overheid, kennisinstellingen en bedrijven een bijdrage leveren aan veiligheid en rechtvaardigheid in Nederland en daarbuiten. Wat is DITSS?

Stichting DITSS is een door overheid, onderwijs en ondernemingen opgericht innovatieplatform voor het verkennen en oplossen van veiligheidsvraagstukken. Wij werken met u en voor u aan een veilige samenleving.

Lees meer...

Hoe werkt DITSS?

Stichting DITSS daagt zijn partners uit om veiligheidsvraagstukken via sociale en technologische innovatie op te lossen. Starten met goed oriënteren, daarna ontwerpen, bouwen en testen, zo samen komen met vernieuwende oplossingen....

Lees meer...

Met wie werkt DITSS?

Stichting DITSS werkt samen met kennisinstituten, bedrijven en overheidsinstellingen. Partners die binnen nieuwe samenwerkingsverbanden hun kennis delen en met verrassende oplossingen voor actuele veiligheidsvraag...

Lees meer...

Wat levert DITSS op?

Stichting DITSS streeft naar profijt voor samenleving, bedrijvigheid en kennisgroei. Dit creëren we door kennis, kunde en ervaring bij elkaar te brengen....

Lees meer...

"Ditss stelt ons in staat om operationele experimenten te doen in fieldlabs zodat wij onze producten en technologie met eindgebruikers kunnen valideren."

Egbert Jaspers
ViNotion

"Wij nemen deel aan DITSS om scherper innovatiedoelen te kunnen bepalen en te realiseren, zodat onze producten en oplossingen maximaal blijven bijdragen aan een slimmere en veiligere wereld."

Epko van Nisselrooij
Axis communications

BOM
Politie
Atos
Midpoint Brabant
3SI Security
Bosch Security Systems B.V.
Brainport Development
CCV
Heras
HSD
ICEN-Advies Crowd Management
Polyground / Stad & Co
Trifaire
Vinotion
VX Company Forensic Analytics
Heijmans Wegen
Altijd Thuis
Egdom Security
Catch Systems

BOM

Meer

Politie

Meer

Atos

Improving business performance through digital transformation

Meer

Midpoint Brabant

Powered by social innovation

Meer

3SI Security

Meer

Bosch Security Systems B.V.

Meer

Brainport Development

Meer

CCV

Meer

Heras

Meer

HSD

Meer

ICEN-Advies Crowd Management

Meer

Polyground / Stad & Co

Meer

Trifaire

Meer

Vinotion

Meer

VX Company Forensic Analytics

Meer

Heijmans Wegen

Meer

Altijd Thuis

Meer

Egdom Security

Meer

Catch Systems

Meer