DE FOCUSGEBIEDEN VAN DITSS

DITSS richt zich bewust op een vijftal veiligheidsgebieden. Deze focusgebieden zijn actueel en beïnvloeden het veiligheidsgevoel binnen onze maatschappij. Ook overlappen ze elkaar vaak: criminaliteit en veiligheid houden zich namelijk niet aan grenzen.

DITSS weet wat er nu en in de toekomst speelt op maatschappelijk veiligheidsvlak. Wij zien geen repressie, maar uitdagingen die we samen moeten oplossen. Door anders te denken, te innoveren en met nieuwe toepassingen kunnen we deze uitdagingen aan. Zo neemt het veiligheidsgevoel binnen de maatschappij toe. En kan de burger zorgelozer en onbezorgder leven.

Om dit te bereiken, richt DITSS zich op de onderstaande focusgebieden:

Specialismen daarbij zijn:

  • Sensoring
  • Big Data
  • Designing out Crime
  • Intellectueel eigendom
  • Sociale Innovatie
  • Technologische innovatie

Sociale veiligheid

Het werkgebied Sociale Veiligheid is een speerpunt van DITSS. Met partners richten we ons op het veiligheidsgevoel en de veiligheidsbeleving.

Lees meer..

Criminaliteit

In het werkgebied Criminaliteitsbestrijding gaat het om het aanpakken van georganiseerde en veel voorkomende criminaliteit. DITSS ondersteunt partners om criminaliteit op…

Lees meer...

Vrije tijd & veiligheid

Vrije Tijd en Veiligheid draait voornamelijk om het verbeteren van evenementenveiligheid. Bijvoorbeeld door innovatieve oplossingen te zoeken voor crowdmanagement.

Lees meer..

Informatieveiligheid

Cyber Crime en Big Data liggen in het werkgebied Informatieveiligheid. Maar ook de informatiebeveiliging van social media, sociale gedragingen en het onderwerp veilig...

Lees meer..

Fysieke veiligheid

Fysieke Veiligheid richt zich voornamelijk op natuurlijke en technologische dreigingen. Door innovatie kunnen we adequaat handelen bij incidenten en crisissituaties

Lees meer..