Fysieke veiligheid

Het werkgebied Fysieke Veiligheid richt zich voornamelijk op natuurlijke en technologische dreigingen. Bijvoorbeeld het snel traceren van gevaarlijke stoffen of het aanpakken van veiligheid op bedrijventerreinen. Maar ook adequaat handelen bij incidenten en crisissituaties, natuurrampen en explosie- of brandgevaar maken deel uit van dit werkvlak.

Wat doet Stichting DITSS
DITSS werkt samen met triple helix partners (Overheden, Onderwijsinstellingen en Ondernemers). Met behulp van technologie en sociale innovaties zoeken en ontwikkelen we oplossingen die de hulpverleners beter in staat stellen door juiste informatievoorziening en goede tools hun taken efficiënt en effectief uit te voeren.

Actuele DITSS onderwerpen zijn:

- Gevaarlijke stoffen op industrieterreinen
- Terugdringen nodeloze alarm meldingen
- Incident management bij Files
- Veilige truckstops

“Rampen overkomen je of komen door je?”