Sociale veiligheid

Het werkgebied Sociale Veiligheid is een speerpunt van DITSS. Wij richten ons voornamelijk op het veiligheidsgevoel en de veiligheidsbeleving. Stedelijke veiligheid is een belangrijk punt waar we vooral denken aan het ontwerpen van gebieden opdat je niet denkt aan veiligheid of onveiligheid.

Wat doet DITSS
DITSS werkt samen met haar triple helix partners (Overheden, Onderwijsinstellingen en Ondernemers) met behulp van technologie en sociale innovaties aan oplossingen voor Sociale Veiligheid. De resultaten vertalen zich vaak naar sociale cohesie en bewustwording dat veiligheid niet hetzelfde is als onbezorgd zijn. We werken eraan om het maatschappelijke veiligheidsgevoel te verbeteren.

Actuele DITSS onderwerpen zijn:
- Flexibel cameratoezicht
- Social Business Parks
- De-Escalate
- Overvaller Live in Beeld
- Anomynous Witness Box

“De omgeving wordt veiliger wanneer we het zelf organiserend vermogen van bewoners aanspreken”