Vrije tijd & veiligheid

In het werkgebied Vrije Tijd en Veiligheid gaat het voornamelijk over het verbeteren van evenementenveiligheid en uitgaansveiligheid. Bijvoorbeeld door crowdmanagement, veiligheidsbeleving en de aanpak van (soft)drugs. Maar ook alcoholbeleid, cameratoezicht en uitgaansgeweld maken deel uit van dit werkvlak.

Wat doet Stichting DITSS
DITSS werkt samen met haar triple helix partners (Overheden, Onderwijsinstellingen en Ondernemers). Met behulp van technologie en sociale innovaties onderzoeken zij de achterliggende systemen van evenementenveiligheid. De resultaten vertalen zij naar innovatieve oplossingen om het maatschappelijke veiligheidsgevoel te verbeteren.

Actuele DITSS onderwerpen zijn:
- Crowdmanagement
- Camera-toezicht middels sensoring
- Aanpak alcohol en (soft) drugs
- Uitgaansgeweld