Mensen

Stichting DITSS beschikt over een deskundig team met een mooie mix van operationele kennis en ervaring in het veiligheidsdomein, wetenschappelijke kennis en ervaring met innovatieprocessen. Het team is een representatieve vertegenwoordiging van relevante betrokken partijen. Het team bestaat uit professionals, hoofdzakelijk ‘in kind’ gedetacheerd door onder meer gemeenten, veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Nationale Politie. Stichting DITSS is tevens een kweekvijver voor jong talent. Stichting DITSS investeert in deze jonge talenten die door partners binnen Stichting DITSS te werk zijn gesteld en zorgt ervoor dat de innovatiekennis die zij opdoen terugvloeit naar de organisaties waar zij werkzaam zijn.

DITSS wil vooral haar partners van dienst zijn in het verwezenlijken van de veiligheidsdoelen en daarbij zo min mogelijk eigen personeel in vaste dienst hebben. Hiermee houdt DITSS de overheadkosten van de stichting zo laag mogelijk.

Governance model stichting DITSS:


De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers uit het publieke domein met als samenstelling:

  • Bestuurlijke vertegenwoordigen namens gemeenten
  • Vertegenwoordiging Nationale Politie/Portefeuillehouder Innovatie
  • Vertegenwoordiging namens besturen Brainport & Midpoint/Hart van Brabant
  • Vertegenwoordiging namens Kennisinstituten
  • Vertegenwoordiging namens Provincie Noord-Brabant
  • Vertegenwoordiging namens Veiligheidsregio’s

De betrokken en daadkrachtige Raad van Toezicht ziet toe op de goede gang van zaken binnen de stichting DITSS en onderhoudt warme contacten met strategische partners, zoals Brainport, Midpoint/Hart van Brabant, AutomotiveNL, Nationale Politie, veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, provincie Noord-Brabant, RDW en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Raad van Toezicht

Raad van Advies (Operationele/Strategische Adviesraad van de Raad van Toezicht)

DITSS Innovatie Team

Innovatie Trajecten