Organisatie

Stichting DITSS beschikt over een deskundig team met een mooie mix van operationele kennis en ervaring in het veiligheidsdomein, wetenschappelijke kennis en ervaring met innovatieprocessen. Het team is een representatieve vertegenwoordiging van relevante betrokken partijen. Het team bestaat uit professionals, hoofdzakelijk ‘in kind’ gedetacheerd door onder meer gemeenten, veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Nationale Politie. Stichting DITSS is tevens een kweekvijver voor jong talent. Stichting DITSS investeert in deze jonge talenten die door partners binnen Stichting DITSS te werk zijn gesteld en zorgt ervoor dat de innovatiekennis die zij opdoen terugvloeit naar de organisaties waar zij werkzaam zijn.

DITSS wil vooral haar partners van dienst zijn in het verwezenlijken van de veiligheidsdoelen en daarbij zo min mogelijk eigen personeel in vaste dienst hebben. Hiermee houdt DITSS de overheadkosten van de stichting zo laag mogelijk.

Governance model stichting DITSS:

Er is een Raad van Toezicht en een  Raad van Advies. Deze bestaan uit vertegenwoordigers uit het publieke domein met als samenstelling:

Raad van Toezicht:

  • Bestuurlijke vertegenwoordigen verbonden aan de Veiligheidsregio's
  • Vertegenwoordiging van de Nationale Politie
  • Vertegenwoordiging namens het Openbaar Ministerie

Raad van Advies:

  • Vertegenwoordiging Nationale Politie/Portefeuillehouder Innovatie
  • Vertegenwoordiging namens besturen Brainport & Midpoint/Hart van Brabant
  • Vertegenwoordiging namens Kennisinstituten
  • Vertegenwoordiging namens Provincie Noord-Brabant
  • Vertegenwoordiging namens Veiligheidsregio
  • Vertegenwoordiging namens het Openbaar Ministerie

De betrokken en daadkrachtige Raad van Toezicht en Raad van Advies zien toe op de goede gang van zaken binnen de stichting DITSS en onderhoudt warme contacten met strategische partners.

Raad van Toezicht

Raad van Advies (Operationele/Strategische Adviesraad van de Raad van Toezicht)

DITSS Innovatie Team

Innovatie Trajecten