HET DUTCH INSTITUTE FOR TECHNOLOGY, SAFETY & SECURITY

Stichting DITSS stimuleert, organiseert en realiseert research- en innovatieprogramma’s op het gebied van veiligheid. Wij brengen verschillende partijen, zoals publieke partners, wetenschap en bedrijven samen. Zij behandelen vraagstukken over veiligheid in een maatschappelijke context.

Samenwerken
Binnen dit samenwerkingsverband wordt gezocht naar technologische, toepasbare en sociaal vernieuwende oplossingen. Met economische bedrijvigheid en business kansen als effect, en een verhoogd maatschappelijk veiligheidsgevoel als resultaat.

Resultaat
Uit de research- en innovatieprogramma’s ontstaan samenwerkingsverbanden, kennisdeling, maar bovendien beproefde, nieuwe toepassingen als oplossing voor het gestelde veiligheidsvraagstuk.

Bestuurlijk

Stichting DITSS wordt geleid door directeur-bestuurder Leon Verver MBA

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht staat onder voorzitterschap van de Burgemeester van Breda, Paul Depla.

Operationeel

Stichting DITSS kenmerkt zich door een team dat de handen uit de mouw steekt om samen met partners te werken aan een veilige samenleving waar het goed leven, werken en recreëren is. DITSS wil vooral haar partners van dienst zijn in het verwezenlijken van de veiligheidsdoelen en daarbij zo min mogelijk eigen personeel in vaste dienst hebben. Hiermee houdt DITSS de overheadkosten van de stichting zo laag mogelijk.

Samen met partners

Nieuwe oplossingen creëren doen we samen met onze partners uit de overheid, onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven. Want veiligheid gaat ons allemaal aan

Ons team

Projectleiders

Raad van Toezicht