Stichting DITSS is aanjager van samenwerkingsverbanden en kennisdeling op het gebied van veiligheid. Als innovatieplatform brengen we vraag en aanbod bij elkaar en zoeken we samen met alle kennis, kunde en ervaring naar relevante oplossingen die toekomstbestendig zijn.

Winst voor de samenleving
Stichting DITSS richt zich in onze samenleving op plaatsen waar veiligheid een issue is voor de burger. De innovatieve oplossingen dragen bij om een prettige, onbezorgde en veilige maatschappij te bewerkstelligen.

Winst voor de bedrijvigheid
Stichting DITSS zoekt samen met partners naar oplossingen die we toetsen, certificeren en met de partners zorgen dat ze verder komen dan “een leuk idee”. We helpen met het goed vastleggen van intellectueel eigendom en ontwerpen goede business modellen. Zo leren wij van elkaar, ontstaan er nieuwe business kansen en werken we samen aan een veiligere samenleving.

Winst in kennisgroei
De samenwerking tussen overheid, veiligheidshulpdiensten en ondernemingen zijn voor de kennisinstellingen van extra waarde en zijn van belang voor een goed onderbouwd onderzoek.

Meer weten? Mail naar info@ditss.nl