De unieke waarde van stichting DITSS vertaalt zich in haar centrale doelstelling en de impact die zij hiermee genereert.

Het genereren van succesvolle innovatieve oplossingen in het publieke veiligheidsdomein die maatschappelijk aantoonbaar relevant zijn en bijdragen aan een veilige samenleving.

De te realiseren impact ligt op één van de volgende criteria:

  • Sterkere collectieve aanpak van veiligheidsproblemen;
  • Versteviging van de positieve veiligheidsbeleving in de lokale gemeenschappen;
  • Versterking van de lokale weerbaarheid en sociale cohesie in het betreffende experimenteergebied;
  • Minder kosten ter voorkoming van veiligheidsincidenten;
  • Een meer effectieve en veilige operationele inzet van hulpdiensten;
  • Minder kosten die zijn verbonden aan de operationele inzet van veiligheidsdiensten;
  • Winst in regionale en lokale economische groei en kennistoename door actieve samenwerking tussen betrokken partners.

Meer weten? Mail naar info@ditss.nl