Samen voor veiligheid

Stichting DITSS is het Smart Innovatie Platform waar kennis, kunde en ervaring bij elkaar komt om prangende veiligheidsvraagstukken op te pakken om te komen tot effectieve werkende oplossingen. Stichting DITSS fungeert als aanjager, motivator en verbinder als een onafhankelijk “broker” instituut.

Waardevolle partners
Partners van Stichting DITSS zijn overheden, agentschappen, onderwijsinstellingen, onderzoekers, ondernemingen en ZZP-ers die allen van mening zijn dat “veiligheid ons allen aangaat”. Deze intrinsieke motivatie brengt partners bij elkaar om kennis, kunde en ervaringen te delen om samen te werken aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

Geloven in innovatieve verbeteringen
Vernieuwende technologische ideeën en sociale toepassingen worden geanalyseerd en in de praktijk getest. De samenwerkende partners van Stichting DITSS geven innovatieve ideeën de ruimte en vertrouwen.

Partner worden?
Neem dan contact op met Stichting DITSS via: info@ditss.nl