Wat is DITSS?

Stichting DITSS stimuleert, organiseert en realiseert research- en innovatieprogramma’s op het gebied van veiligheid. Wij verbinden verschillende partijen, zoals publieke partners, wetenschap, bedrijven en burgers. Zij analyseren veiligheidsvraagstukken en zoeken naar of ontwerpen samen oplossingen.

Samenwerken
Binnen dit samenwerkingsverband wordt gezocht naar technologische, toepasbare en sociaal vernieuwende oplossingen. Met economische bedrijvigheid en business kansen als effect, en een verhoogd maatschappelijk veiligheidsgevoel als resultaat.

Resultaat
Uit de research- en innovatieprogramma’s ontstaan samenwerkingsverbanden, kennisdeling, maar bovendien beproefde, nieuwe toepassingen als oplossing voor het gestelde veiligheidsvraagstuk.

Onafhankelijk
Stichting DITSS is een onafhankelijke stichting opgericht en bestuurt door overheid, onderwijs en ondernemingen.

Meer weten? Mail naar info@ditss.nl