Hoe werkt DITSS

Werken volgens het DITSS-model

Stichting DITSS wil, binnen de door haar geformuleerde ambities en doelen aan de betrokken publieke partners een professionele, creatieve en inspirerende omgeving bieden. Een denk en doen omgeving waarin betrokkenen uit overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en samenleving worden uitgedaagd om te werken aan praktijkoplossingen voor veiligheids-vraagstukken. Een omgeving waar ideeën ook mogen sneuvelen, waar je vrij mag denken en niet wordt gehinderd door bureaucratie of hiërarchie. 

Dit alles betekent niet dat er geen tastbaar en aantoonbaar resultaat dient te worden geleverd. Over het rendement van de met elkaar geleverde inspanning dient iedere publieke partner en ook stichting DITSS immers verantwoording af te leggen naar de politiek, het bestuur en de maatschappij. Dit vraagt aan de voorzijde om een nadrukkelijke kritische selectie van relevante en haalbare innovatievragen en heldere en toetsbare kaders (op inhoud, competenties en financiën) waarbinnen in co-creatie met de omgeving proactief kan worden gewerkt van idee, naar concept tot gevalideerde praktijkoplossingen voor prangende veiligheidsvraagstukken. Stichting DITSS hanteert de volgende overzichtelijke werkwijze en ondersteunt deze via het inrichten van praktijkgerichte experimenteerruimtes en operationele proeftuinen.


Daarnaast biedt de overzichtelijke werkwijze van stichting DITSS opdrachtgevers de kans om capaciteiten en talenten in de eigen organisatie en onze omgeving (ketenpartners, bedrijven, maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen en burgers) actief te betrekken in de uit te voeren projecten en ook op te leiden bij het programmatisch of projectmatig uitvoeren van deze opgaven. Permanent innoveren kan op die wijze bijdragen aan de organisatieontwikkeling van betrokken publieke partners en aan een toekomstbestendige publieke en private samenwerking gericht op het bijdragen aan een veilige en leefbare samenleving. 

Meer weten? Mail naar info@ditss.nl