WERKEN VOLGENS HET DITSS-MODEL

Stichting DITSS biedt verschillende instrumenten om nieuwe veiligheidstoepassingen te testen. Samen staan deze instrumenten bekend als ‘het DITSS-Model’. Dit model geeft richtlijnen voor innovatieve oplossingen maar vooral ook voor haalbaarheid. Zo faciliteert DITSS kennisdeling en product development voor een prettige en veilige samenleving.

Veiligheidsatelier
In het veiligheidsatelier worden vraagstukken op het gebied van technologie, veiligheid en bescherming geanalyseerd. Partners kijken op een andere, innovatieve manier naar een maatschappelijke kwestie. Zij nemen deel aan workshops en bestuderen de probleemstelling, waardoor er nieuwe, verrassende oplossingen ontstaan. Geïnteresseerde partners pitchen hun beste idee voor een jury en dienen een offerte in. Het meest toepasbare plan krijgt de mogelijkheid tot een try-out in het Fieldlab.

Kennismobilisatie
Kennis is macht, maar kennisdeling geeft kracht. Technologie alleen heeft nog maar zelden een probleem opgelost. En design alleen heeft nog maar zelden een vraagstuk beantwoord. Maar door verschillende partijen en expertises bij elkaar te brengen, kun je slimmer (samen)werken. Stichting DITSS kent deze partijen als geen ander. Wij brengen kennishouders zoals instellingen, overheden en ondernemingen samen om tot innovatieve oplossingen te komen. Zo leren organisaties van elkaar, doorbreken we koker-denken en zetten we kennisdeling bewust in als instrument om de kwaliteit van maatschappelijke veiligheid te verbeteren.

Het Fieldlab
Het Fieldlab is een proeftuin ergens in Nederland. Een operationele, fysieke omgeving waar innovatieve ideeën in de praktijk worden gebracht. Ook worden ze hier getoetst aan maatschappelijke en juridische eisen. Succesvolle fieldlabs kunnen worden omgezet in een businessplan. Met uiteindelijk het vermarkten van de meest effectieve oplossing als doel.

Businessmodelling
Stichting DITSS en partners ontwikkelen samen een businessmodel om de diverse aspecten van de nieuwe veiligheidstoepassing in kaart te brengen en te beheren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de operationele, financiële en organisatorische aspecten van een veiligheidsplan.

Meer weten? Mail naar info@ditss.nl