Minisymposium Focus en Passie voor Techniek tijdens DTW

19 mei 2017

Inspiratie en nanostapjes. Daar draaide het om tijdens het minisymposium Focus en Passie voor Techniek 2.0 (FPvT2.0) en vmbo-t, onderdeel van de DTW, op woensdag 17 mei. Een bomvol programma vol sprekers en workshops om docenten uit het vmbo en regionale bedrijven wegwijs te maken in de mogelijkheden om techniek en contextrijk leren toe te passen in het onderwijs. En zeker niet vrijblijvend, want concrete actiepunten liepen als een rode draad door het programma.

Gastheer AAE
Gastheer voor het minisymposium, georganiseerd door het meerjarig programma FPvT2.0, was hightech machinefabrikant AAE in Helmond. Een toepasselijke keuze, aangezien dit bedrijf veel investeert in een goede verbinding met scholen met het oog op geschikt toekomstig personeel. Uit een bedrijfsfilm die HR-manager Manon Pijnenburg laat zien ter introductie blijkt dan ook dat menskracht leidend is voor AAE. “Het hele jaar hebben wij activiteiten om leerlingen en docenten te betrekken, informeren en te laten ervaren wat AAE te bieden heeft en andersom. Onze deuren staan altijd open.” Daarom laat Peijnenburg ter afsluiting van haar welkomstwoord nog weten ‘absoluut interesse te hebben in de docentenstages, een onderdeel van FPvT2.0 waar deze middag ook meer informatie over wordt gegeven. “Dat gaan we vandaag nog regelen”, besluit ze overtuigd.


Uitdagen
Een daadkrachtige houding die de toon mag zetten voor de rest van de middag, zo benadrukt dagvoorzitter Addy de Zeeuw van Het Innovatiehuis in Den Bosch. “Ik wil alle aanwezigen uitdagen om proactief te zijn en elkaar op te zoeken met vragen of ideeën. Wil je iets concreets realiseren met een andere school of bedrijf, regel dat dan meteen. Nanostapjes, noemen we dat.” Vervolgens legt hij elke spreker tijdens het minisymposium consequent die vraag voor. Om te beginnen met Igor van Hooff, voorzitter van het ROC ter AA. Hij verkondigt zijn zorg dat er nog te weinig studenten zijn voor het aantal technische stages in de regio. “De branche moet aantrekkelijker worden dan andere branches en daar willen we graag het bedrijfsleven bij betrekken.”

Contextrijk leren
Daarna neemt wethouder Staf Depla van Eindhoven het stokje over. Ook hij benadrukt de grote behoefte aan ‘gouden handjes en knappe koppen’ om te voldoen aan alle technische vacatures in Brainport Eindhoven. Daarbij ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor het contextrijk leren (koppeling met het bedrijfsleven) zoals bij de huidige Brainport Scholen (in het voortgezet onderwijs) centraal staat. “Wat mij betreft mogen er ook vmbo-t Brainport Scholen opgericht worden.” Gevraagd naar zijn nanostapje wijst hij gedecideerd naar de betreffende programmanager van Brainport Development: “Peter Cox staat daar.”

BètaMentality
Een volgende spreker is Edo Regtop van het Platform Bèta Techniek, die het zogeheten BètaMentality model toelicht; een test voor leerlingen om te ontdekken hoe breed de wereld van techniek eigenlijk is en welk types zij daarin wellicht zijn. Ongeacht welk van de vier mogelijke types daaruit komt (Concrete Bètatechnicus, Carrière Bèta, Mensgerichte Generalist of Non-Bèta) wijst de test in ieder geval uit dat techniek alom vertegenwoordigd is het dagelijks leven én in verschillende facetten van de (toekomstige) arbeidsmarkt.

Animatie docentenstages
Hekkensluiter van het sprekersgedeelte van het minisymposium is Wiel Wijnen van FPvT2.0 met een korte uitleg over docentenstages in het bedrijfsleven. “Een van de meest innovatie acties uit ons programma en helemaal in lijn met het contextrijk leren waar wethouder Depla zojuist over sprak. Inmiddels hebben tientallen docenten meegedaan en daar zijn zeer goede ervaringen uitgekomen.” Om de docentenstages bondig en aansprekend onder de aandacht te brengen, is een animatie gemaakt die tijdens het minisymposium zijn première beleeft. Een geslaagde première, getuige het enthousiaste applaus uit de zaal.

Good practices
a het vertonen van de animatie is het tijd voor het tweede onderdeel van de middag, waarin alle aanwezigen aan de slag gaan in wisselende workshoprondes waarin scholen hun ‘good practices’ van technologie in het onderwijs toelichten. Onder andere ‘De invloed van ouders op keuzes van leerlingen’, ‘Technologie & toepassing als examenvak’, ‘De praktische component in loopbaanleren’ en ‘Bedrijf in de klas’ staan op het programma. Afsluitend krijgen alle deelnemers aan het minisymposium een exemplaar mee van het boekje ‘Good practices van vmbo-t in Brainport Eindhoven’, dat ook - als laatste programmaonderdeel - officieel wordt overhandigd aan de Helmondse wethouder Margreet de Leeuw – Jongejans. Goede gespreksstof voor de netwerkborrel gegarandeerd.