Ondertekening samenwerkingsconvenant Nationale Politie en DITSS

18 september 2018

Op 18 september 2018 hebben de politie en Stichting DITSS een samenwerkingsconvenant ondertekend. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de samenwerking die de afgelopen jaren is opgezet.

De ontwikkelingen in de huidige samenleving gaan zó snel, dat het noodzakelijk is om onze krachten te bundelen, willen we bijblijven. De politie zoekt actief samenwerking met partijen die competenties, capaciteiten en faciliteiten kunnen leveren die de politieorganisatie niet bezit. Samenwerking rond innovatie heeft tot doel om door een hoogwaardige bijdrage van de partners aan de primaire taakstelling van de politie, de veiligheid in de samenleving te vergroten. 

Door de samenwerking met DITSS aan te gaan verwacht de politie een belangrijke impuls te kunnen geven aan haar innovatieve ambities voor de komende jaren.

De stichting DITSS (Dutch Institute for Technology, Safety and Security) is een non profit organisatie die op open, transparante wijze de verbinding aangaat tussen overheidspartners, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in de zoektocht naar het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Hierbij is de focus gericht op twee prioritaire kernthema’s  Informatie gestuurde Veiligheid én Mobiliteit en Veiligheid en daaraan te koppelen doorsnijdende aspecten digitale veiligheid en sociale veerkracht.

De afgelopen jaren is er succesvol samengewerkt tussen de politie en Stichting DITSS op projectniveau. Gezien de positieve ervaringen is besloten om de samenwerking een meer formeel karakter te geven. 

Met de ondertekening van de samenwerkingsconvenant door Directeur Directie Operatiën Peije de Meij en Directeur Stichting DITSS Leon Verver neemt de politie een belangrijke stap in het verwezenlijken van haar innovatie ambities voor de komende jaren.

Ondertekening samenwerkingsconvenant Nationale Politie en DITSS