Stichting DITSS lost veiligheidsvraagstukken op

Stichting DITSS zoekt in haar netwerk naar veiligheidsvraagstukken en creëert hiervoor innovatieve oplossingen, daarbij gebruikmakend van de volgende instrumenten.

- Veiligheidsateliers en Kennismobilisatiesessies voor de vraagarticulatie, analyse en het zoeken van theoretische oplossingen;
- Fieldlabs om samen met haar partners de gevonden innovatieve oplossingen in de praktijk te toetsen op effectiviteit en toegevoegde waarde;
- Business modelling wordt uitgevoerd wanneer de oplossing geschikt blijkt voor nationale of internationale uitrol;
- Marktintroductie ondersteuning via het netwerk.

Haalbare ideeën en behoeften worden overgedragen aan een netwerk met innovatie-specialisten. Dit netwerk ondersteunt de klant bij zowel het schrijven van innovatie- en project-voorstellen als het daadwerkelijke innovatieproces. Gedurende dit hele proces blijft de klant eigenaar van haar idee of behoefte. Stichting DITSS draagt zorg voor het organiseren van vraag en innovatie en het managen van beleid, innovatie, informatie en advies, en tevens keten- en contractbeheer. Verder faciliteert Stichting DITSS de meest uiteenlopende en uitdagende broedplaatsen, operationele proeftuinen en fieldlabs waar geëxperimenteerd kan worden met de nieuwste fysieke en virtuele sensoren en big data. Stichting DITSS biedt verschillende instrumenten om nieuwe veiligheidstoepassingen te testen. Zo faciliteert Stichting DITSS kennisdeling en product development voor onderzoek en veilige samenleving. Een belangrijk resultaat is tevens succesvolle business en economische groei in de regio.

Vanwege de vaak specifieke rol en positie van Stichting DITSS in relatie tot klanten, overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven is transparantie van groot belang. Hierbij gaat het zowel om ons en onze rol in het proces als voor de bedrijven en mensen waarmee wij (gaan) samenwerken.

Het is onze ambitie een Smart Innovatie Netwerk op te zetten van relevante professionals die periodiek samenkomen om nieuwe ideeën behoeften in te brengen. Een andere ambitie is het een Smart Innovatie Platform op te zetten van relevante professionals die de verzamelde ideeën beoordelen op onder meer haalbaarheid en die in samenwerking met relevante partijen een bijdrage leveren aan innovatie- en projectvoorstellen, de financiering en zelfs de uitvoering daarvan.

Zo stimuleert en faciliteit Stichting DITSS kennisdeling en productontwikkeling voor een prettige en veilige samenleving.

ALLE DITSS OPLOSSINGEN EN DE STATUS VAN DE FIELDLABS

Huidige fieldlabs

PASSAnT GESTART

In samenwerking met de havens Terneuzen, Moerdijk, Zeebrugge en Oostende wordt getracht de smokkel van mensen, drugs en wapens in havengebieden tegen te gaan. 

Lees meer...

Secure Lane GESTART

In het kort Ladingdieven zijn in Nederland goed voor een schadepost van meer dan 300...

Lees meer...

Overvaller Live In Beeld GESTART

Het programma 'Overvaller Live in Beeld' is het resultaat van een publiek private samenwerking...

Lees meer...

Flexibel Cameratoezicht GESTART

De Tweede Kamer heeft op 1 april ingestemd met een wetswijziging (memorie van toelichting)...

Lees meer...

Agressie En Geweld Vastgelegd In Videobeelden GESTART

Een uitvloeisel van de Uitvraag Veilig Tilburg 2013 is de toekenning van een DITSS...

Lees meer...

Safe Truckstops GESTART

Het programma Veilige Truckstops is in het verlengde van Secure Lane ontwikkeld om speciale...

Lees meer...

Willem II Passage Spoorzone Tilburg GESTART

De Willem II Passage in Tilburg is het resultaat van een drietal creatieve workshops...

Lees meer...

Veiligheidsatelier 2013: OMS Challenge Nodeloze Alarm Meldingen GESTART

OMS Challenge gaat over het aanpakken van nodeloze alarmmeldingen waar hulpdiensten onnodig voor moeten uitrukken...

Lees meer...

De-Escalate GESTART

De-Escalate is een wetenschappelijk onderzoeksproject van de TuE waarin DITSS en DITSS partners binnen het operational Fieldlab participeren.

Lees meer...

HORIZON 2020 "Anomynous Witness Box" GESTART

Anomynous Witness Box is een door DITSS ingediend project in het kader van Europese programma Horizon 2020...

Lees meer...

Drones Wake GESTART

Een project waarbij de Dronian®, een klein onbemand, intelligent, varend en dragend detectie systeem, wordt ingezet voor bescherming tegen onbemande mobiele systemen...

Lees meer...

HORIZON 2020 “Trillion” GESTART

TRILLION is een open, flexibel, veilig en standvastig socio-technisch platform dat burgers en overheden in staat stelt efficiënt en gemakkelijk met elkaar te communiceren...

Lees meer...

Terugdringen nodeloze meldingen GESTART

De OMS Challenge, winnaar Veiligheidsatelier 2013, is in 2014 beproefd in...

Lees meer...

Field lab EASI gestart GESTART

In het kader van het DITSS Veiligheidsatelier 2014 kwam vanuit de Veiligheidsregio Midden-West Brabant (VRMWB) de vraag of het mogelijk is om een innovatief...

Lees meer...

Adressen op Orde GESTART

"Adressen op Orde" voorkomt misbruik en fraude van het Basis Registratiesysteem Personen...

Lees meer...

HORIZON 2020 "Civil Sensed Cities" GESTART

Civil Sensed Cities is een door DITSS en de Universiteit van Tilburg ingediend proposal in het kader van het Europese Subsidieprogramma Horizon 2020.

Lees meer...

Afgeronde fieldlabs

Cybercrime: Hoe Wordt Online Criminaliteit Aangepakt? AFGEROND

Als ondernemer bent u dagelijks online actief. De beveiliging...

Lees meer...

Event Security Bij Nijmeegse Vierdaagse AFGEROND

Met zo’n twee miljoen bezoekers is de Nijmeegse Vierdaagse het grootste evenement van Nederland...

Lees meer...

Incident Management Bij Files AFGEROND

Incidenten op de snelweg veroorzaken vaak oponthoud met lange files tot...

Lees meer...

Netcentrisch Werken AFGEROND

Techniek is de afgelopen jaren een steeds meer belangrijke partner van de politie geworden....

Lees meer...

Social Business Parks AFGEROND

Hoe kunnen we inbraken op industrieterreinen tegengaan? Social Business Parks is...

Lees meer...

Crowddynamics Tijdens Tilburgs Kermis AFGEROND

Op verzoek van de gemeente Tilburg is kennismobilisatie georganiseerd voor een mogelijk probleem...

Lees meer...