Partnership voor veiligheid

DITSS is enerzijds een platform om prangende veiligheidsvraagstukken aan te nemen en anderzijds een platform om te komen tot nieuwe oplossingen en toepassingen voor veiligheidsvraagstukken. DITSS fungeert hierin als onafhankelijk “broker” instituut

Waarom partner worden?
Als partner van DITSS krijgt u de mogelijkheid deel te nemen aan dit platform en samen te werken aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken. In een samenwerkingsverband met kennisinstituten, bedrijven, overheid en burgers, wordt kennis gedeeld, richt u zich op nieuwe business kansen en vindt u innovatieve manieren voor verbetering van veiligheidsbeleving in de maatschappij.

Uw idee uitvoeren
Uw ideeën en sociaal vernieuwende toepassingen worden meteen in de praktijk getest, dit doen we in fieldlabs en met het DITSS-model. DITSS realiseert de oplossingen die als succesvol worden ervaren.

Partner worden?
Neem dan contact op met een van onze DITSS specialisten via: info@ditss.nl

DITSS WERKT SAMEN MET

STRATEGIEPARTNERS

De Strategiepartners investeren samen met het DITSS in innovatie voor veiligheid. Zij dragen vraagstukken aan en doen extra financiële inspanningen voor een veilige samenleving.

NETWERKPARTNERS

De Netwerkpartners investeren samen met het DITSS in innovatie voor veiligheid. Zij wisselen kennis, kunde en ervaring uit omdat ze weten dat samenwerking de methode is voor innovatieve vernieuwingen.

PROJECTPARTNERS

De Projectpartners zijn Strategiepartners en Netwerkpartners die samen in fieldlabs nieuwe innovaties onderzoeken, onderbouwen, operationeel testen en een toekomstmodel bouwen.

ALLIANTIE PARTNERS

Verbinden en samenwerken is het motto van het DITSS en dat willen we graag met alle regionale, nationale en internationale organisaties die net als het DITSS de ambitie hebben meer veiligheid toe te voegen aan onze maatschappij.