Privacy statement

Update: 15.12.2018

In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven en organisaties vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en –bescherming. Ook moeten bedrijven en organisaties aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan. Op deze pagina geven we, als Dutch Institute of Technology, Safety & Security (DITSS), aan hoe we hiermee omgaan. Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie.

DITSS respecteert de privacy van bezoekers van de website, genoemde personen op de website en andere betrokkenen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG stelt. Wij verkopen gegevens nooit door aan derden.

Identiteit
Onze identiteit is het Dutch Institute for Technology, Safety & Security. Emmasingel 11, 5611 AZ, Eindhoven. DITSS is ingeschreven in het KvK onder nummer: KVK 57386242.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze diensten, werkzaamheden en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het partnerschap bestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gevoelige informatie
In principe slaan wij geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van onze bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen in onze gegevens niet voor.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Hosting provider
Deze website van DITSS is technisch gezien een onderdeel van de website van Brainport Development N.V.De inhoud van de DITSS-website wordt derhalve gehost door dezelfde provider als die van Brainport Eindhoven. Dit betekent dat alle inhoud van deze website op de servers van deze hosting provider wordt opgeslagen, incl. de gegevens die u achterlaat op ons contactformulier.

Beeldmateriaal
Tijdens (openbare) evenementen van DITSS kunnen foto’s en video’s gemaakt worden die op een later moment worden gepubliceerd op onze website. en/of social kanalen. Personen die voor DITSS herkenbaar op de foto staan en waarvan de persoonsgegevens bekend zijn, worden voorafgaand aan publicatie benaderd voor toestemming. Alle overige foto’s worden met inachtneming van het doel waarvoor ze genomen zijn, gepubliceerd. Mocht u het hier niet mee eens zijn, kunt u contact opnemen met ons via info@ditss.nl

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Klachten
Mocht u problemen hebben met de gegevens die ik van u heb opgeslagen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.