Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Dutch Technology Week

De Dutch Technology Week levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van de Nederlandse hightech sector, die in de Brainport regio zo sterk is vertegenwoordigd, door technologie dichterbij het publiek te brengen, verwondering op te wekken, interesse te creëren en de keuze voor technische opleidingen en beroepen te stimuleren. Met behulp van middelen uit de Regio Deal kan de DTW opschalen en de regionale, nationale en internationale zichtbaarheid vergroten.

Met een bijdrage vanuit de Regio Deal kunnen de stappen worden gezet voor de noodzakelijk en gewenste doorontwikkeling/professionalisering van de DTW, zoals een betere verankering in de regio Brainport Eindhoven, internationale allure en een eigen entiteit.

De 8e editie van de Dutch Technology Week (DTW) is van 20 t/m 25 mei 2019.

 • Programmalijn: A - Onderscheidend voorzieningenaanbod
 • Begunstigde: Brainport Development N.V. (namens financieel partners DTW)
 • Website: www.dutchtechnologyweek.com
 • Contactpersoon: Monique de Wit
 • Adres: Gebouw TQ 5 – Strijp T, Achtseweg Zuid 159H, 5651 GW, Eindhoven
 • Partners: ASML, Brainport Development, Brainport Industries, Platform Talent voor Technologie
 • Startdatum: 01/03/2019
 • Einddatum: 31/12/2019
 • Rijksbijdrage Regio Deal: €82.500
 • Cofinanciering regio: €82.500
 • Totaal: €165.000

Hier vindt u meer informatie over Regio Deal Brainport Eindhoven.

Foto: Bram Saeys