Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Eindhoven Engine

De Eindhoven Engine is een versneller voor innovatie; een samenwerkingsprogramma tussen de kennisinstellingen in onze regio, het bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers. Hiermee combineren we de frisse creativiteit van ambitieuze studenten met slimme onderzoekers, en met innovatieve ondernemers en werknemers uit de industrie. Samen willen we in een hoog tempo oplossingen bedenken voor maatschappelijke uitdagingen. Echte problemen uit de praktijk, en deze oplossen met multidisciplinaire teams. Dat gaan we doen op een gezamenlijke research locatie waar we elkaar kunnen vinden en inspireren. Dat is essentieel om talentontwikkeling te faciliteren, innovatie te versnellen en te zorgen dat we als Brainport de slimste regio van de wereld blijven. 

Meer informatie vindt u op de website van Eindhoven Engine

  • Programmalijn: C – Innovaties met maatschappelijke impact
  • Begunstigde: Eindhoven Engine N.V.
  • Contactpersoon: Katja Pahnke
  • Adres: Horsten 1, 5612 AX, Eindhoven
  • Partners: -
  • Startdatum: 01/11/2018
  • Einddatum: 31/12/2025
  • Rijksbijdrage Regio Deal: € 14.850.000
  • Cofinanciering regio: € 60.000.000
  • Totaal:`€ 74.850.000

Hier vindt u meer informatie over Regio Deal Brainport Eindhoven.