Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Europa in Dilemma

3

In Europa in Dilemma zijn er wereldwijd grote economische krachtsverschillen tussen Europa enerzijds, en Azië, Afrika en de VS anderzijds. In Europa houdt de crisis aan, en ontstaat een politieke impasse. Deze leidt tot een verschraling van het leefklimaat, de sociale zekerheid en de investeringen in innovatie. Ook wordt de toegang tot grondstoffen afgesneden. Talent vertrekt naar de hotspots buiten Europa, net als de vooruitstrevende bedrijven. Technologische doorbraken vinden wel degelijk plaats, maar niet hier. Innovaties komen op de markt met de traditionele toeleverketens en business modellen. In Europa komt vanuit de samenleving het initiatief om op lokaal niveau samen te werken aan verbetering. Kleine regio’s van ongeveer 1 miljoen inwoners, kunnen door middel van ICT internationaal aanhaken. Vanwege de relatief goed geschoolde bevolking ontstaan er hier productiebanen en worden Europese regio’s interessant voor buitenlandse bedrijven om zich te vestigen. Er is behoefte aan een infrastructuur geschikt voor goederentransport en een duidelijke internationale branding. De enkele, vooruitkijkende ondernemers zoeken naar internationale netwerken en kapitaal. Op sociaal terrein is er lokaal veel samenwerking, maar zijn er ook mensen die niet aan hun basisbehoeften kunnen voldoen.

Signalen van dit scenario die we nu al zien:

  • Europa al jaren in crisis
  • Protesten/onvrede in Europa
  • Bezuinigingen op o.a. cultuur en infrastructuur
  • Turkse studenten emigreren naar Turkije
  • Problemen bij financiering Holst Centre
  • Tekort grondstoffen

Story 1012 ED

Mkb Kenniscafés 23 mei - 28 november

Mkb Kenniscafés

Lees meer
Bijeenkomst PIB en DHI 17 september

Bijeenkomst PIB en DHI

Lees meer
Kunststoffenbeurs 2019 25 september - 26 september

Kunststoffenbeurs 2019

Lees meer