BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Europa in Dilemma

3

In Europa in Dilemma zijn er wereldwijd grote economische krachtsverschillen tussen Europa enerzijds, en Azië, Afrika en de VS anderzijds. In Europa houdt de crisis aan, en ontstaat een politieke impasse. Deze leidt tot een verschraling van het leefklimaat, de sociale zekerheid en de investeringen in innovatie. Ook wordt de toegang tot grondstoffen afgesneden. Talent vertrekt naar de hotspots buiten Europa, net als de vooruitstrevende bedrijven. Technologische doorbraken vinden wel degelijk plaats, maar niet hier. Innovaties komen op de markt met de traditionele toeleverketens en business modellen. In Europa komt vanuit de samenleving het initiatief om op lokaal niveau samen te werken aan verbetering. Kleine regio’s van ongeveer 1 miljoen inwoners, kunnen door middel van ICT internationaal aanhaken. Vanwege de relatief goed geschoolde bevolking ontstaan er hier productiebanen en worden Europese regio’s interessant voor buitenlandse bedrijven om zich te vestigen. Er is behoefte aan een infrastructuur geschikt voor goederentransport en een duidelijke internationale branding. De enkele, vooruitkijkende ondernemers zoeken naar internationale netwerken en kapitaal. Op sociaal terrein is er lokaal veel samenwerking, maar zijn er ook mensen die niet aan hun basisbehoeften kunnen voldoen.

Signalen van dit scenario die we nu al zien:

  • Europa al jaren in crisis
  • Protesten/onvrede in Europa
  • Bezuinigingen op o.a. cultuur en infrastructuur
  • Turkse studenten emigreren naar Turkije
  • Problemen bij financiering Holst Centre
  • Tekort grondstoffen

Story 1012 ED