BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

1 april: Fontys Engineer Meet & Match

01 april | Evoluon Eindhoven | Fontys Hogescholen

-For English read below-

Bezoek de Fontys Engineers Meet & Match. Het evenement waar je persoonlijk kennis maakt met onze tweedejaars student-Engineers. Zij studeren Mechatronica, Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde en gaan in september 2019 op stage. 

Meer dan 700 studenten en 200 bedrijven zullen aanwezig zijn. Aanmelden kan door hier te klikken.

Hoe werkt het?
Je ontmoet minimaal acht studenten in de vorm van een speeddate. Iedere speeddate duurt een kwartier, waarna er steeds 10 minuten gereserveerd zijn voor feedback op het CV, gesprek en de brief.  Na afloop vullen jij én de student een evaluatieformulier in. Bij wederzijds enthousiasme volgt een tweede gesprek op de bedrijfslocatie, waaruit vast een mooie stage-match volgt! Daarnaast heb je de mogelijkheid om tijdens lunch, de bedrijvenmarkt en de borrel met nog veel meer studenten in gesprek te gaan en jouw bedrijf te promoten. Hier zullen ook 3e en 4e jaars studenten aanwezig zijn.

Tijdstip en locatie Fontys Engineers Meet & Match vindt plaats op maandag 1 april 2019 van 9.45 – 17.30 in het Evoluon in Eindhoven. De lunch is inbegrepen en we sluiten af met een informele borrel. Na inschrijving ontvang je meer informatie.

Sponsoring
Dit evenement wordt door Fontys en bedrijven samen gedragen. Bij deelname vragen wij een bijdrage van 500,- euro.

Wil je óók in the picture komen bij ouderejaars student-Engineers? Dan kun je voor de optie kiezen om, naast het speed-daten, een bedrijfspresentatie te geven aan student-Engineers uit verschillende leerjaren. De extra kosten hiervoor zijn in overleg.

Ik doe graag mee! Waar kan ik me/mijn bedrijf aanmelden?

Klik hier om je in te schrijven voor Fontys Engineers Meet & Match.

 

Fontys Engineers Meet & Match 

Visit the Fontys Engineers Meet & Match event, the event where you meet our second-year engineering students personally. Meet students in the fields of Mechatronics, Electrical Engineering and Mechanical Engineering who will start their internship in September 2019.

 More than 700 students and 200 companies will attend the event. You can sign up by clicking here.

How does it work?
You will meet eight or more students in the form of a speed date. Each speed date lasts fifteen minutes, after which 10 minutes are reserved for feedback on the CV, the conversation and the letter. After completion, both you and the student fill in an evaluation form. If the interest is mutual,  a second interview will take place at your company.  A good internship match is bound to follow! In addition, you have the opportunity to chat with many more students during lunch, the business market and the drinks to promote your company. Third and fourth year students will also be present there.

Time and location
Fontys Engineers Meet & Match takes place on Monday, April 1st 2019 from 9.45 - 17.30 in the Evoluon in Eindhoven. Lunch is included and we conclude with informal drinks. After registration you will receive more information.

Sponsoring
This event is co-funded by Fontys and companies. Upon participation we ask a contribution of 500, - euro.  

Do you also want to present yourself to senior engineering students? Then, in addition to speed dating, you can opt for giving a company presentation to engineering students in various academic years. The extra costs for this will be determined after enquiry.

I want to participate! Where can I / my company register?

Click here to register for Fontys Engineers Meet & Match.