BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Brabantse Kempentrofee 2017

25 maart | Oude Raadhuis, Markt, OIRSCHOT | Brabantse Kempen | Website

De Brabantse Kempentrofee is een gewaardeerde aanmoedigingsprijs in de Kempen die al weer voor de 11e keer wordt uitgereikt. De uitreiking vindt plaats op zondag 25 maart 2018 in Oirschot. De organisatie van de uitreiking is in handen van het Huis van de Brabantse Kempen in samenwerking met Centrummanagement Oirschot en gemeente Oirschot. Geheel in Oirschotse stijl heten zij u op 25 maart van harte welkom. De uitreiking begint om 16.00 uur en wordt gehouden in de Raadskelder van het Oude Raadhuis aan de Markt in Oirschot. Vanaf 15.30 uur staat de koffie voor u klaar. U bent van harte welkom!  

De Brabantse Kempentrofee is bedoeld voor bedrijven, organisaties en personen om innovatie en samenwerking in de regio de Kempen te stimuleren.

Aanvankelijk zou de uitreiking op 11 december 2017 plaatsvinden. Jammer genoeg kon door de hevige sneeuwval op die dag de uitreiking niet doorgaan. 

De trofee is een initiatief van het Streekplatform de Brabantse Kempen. Het platform bestaat uit de Kempengemeenten, andere (semi) overheidspartijen, ondernemersplatformen, onderwijs- en kennisinstellingen. In het Streekplatform werken alle partijen samen aan een mooie leefomgeving, een duurzame bloeiende economie en een prettig maatschappelijke samenleving. Dat doen zij via het Huis van de Brabantse Kempen waar initiatieven worden ontwikkeld en projecten worden uitgevoerd die bijdragen aan een aantrekkelijk vestigings- en woonklimaat; voor een gezond toekomstperspectief voor bedrijven en inwoners in de regio.

Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgers, kennis- en onderwijsinstellingen vinden het belangrijk om samen initiatieven te ontwikkelen die de leefbaarheid en de vitaliteit van de regio vergroten. Met het uitreiken van de Kempentrofee willen we bestaande initiatieven waarderen en uitdragen in de regio en tegelijkertijd nieuwe initiatieven stimuleren.

De trofee wordt jaarlijks uitgereikt. Tijdens een feestelijke bijeenkomst worden alle initiatieven gepresenteerd en de winnaar bekend gemaakt. Naast een prachtig kunstwerk ontvangt de initiatiefnemer de titel van ‘eervolle winnaar’ en kan het initiatief rekenen op extra publiciteit.

Dit jaar zijn 16 organisaties voorgedragen voor de prestigieuze Brabantse Kempentrofee. De initiatieven worden gepubliceerd in een regionaal magazine, klik hier voor de pdf.

KempenTV maakte in 2016 een verslag van de uitreiking tijdens de Winterfeestsen in Reusel de Mierden.

Iedereen is welkom om de uitreiking van de Kempentrofee bij te wonen. Het fijn om te weten op hoeveel mensen wij mogen rekenen. We zouden het op prijs stellen als u zich van te voren aanmeldt via deelname@brabantsekempen.eu. Hartelijk dank!

European Technology Transformation Week 19 februari - 23 februari

European Technology Transformation Week

Lees meer
24U StartUp 21 februari

24U StartUp

Lees meer
Design Your Business 23 februari

Design Your Business

Lees meer