Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Congres Slimmer Thuis

23 mei | Website

Op 23 mei wordt vanuit de programma’s Langer Thuis en Eén tegen Eenzaamheid van het ministerie van VWS en verschillende partnerorganisaties een inspiratiecongres georganiseerd over nieuwe oplossingen voor thuiswonende ouderen. Bij het congres ‘Slimmer thuis’ staat niet de technologie, maar de behoeften van ouderen zelf centraal. Vitaal blijven en blijven meedoen zijn waarden die op elke leeftijd, ook bij het ouder worden, nagestreefd worden. Nieuwe technologieën maken veel mogelijk en het stelt ouderen zelf én hun mantelzorgers en verzorgers voor nieuwe keuzes. Wat hebben ouderen nodig? En waar doe je als kinderen van (kwetsbare) ouderen goed aan? Weten we waarom ouderen en verzorgers bepaalde innovaties omarmen en anderen niet? Weten we welke ouderen dit gemakkelijk doen en anderen niet en waarom?

Tijdens het congres zullen bezoekers worden geïnspireerd door kennis te maken met nieuwe slimme (technische) oplossingen en voeren we het gesprek over hoe we deze voor ouderen laten werken. Houd de website in de gaten voor meer informatie over het programma en inschrijving.