BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Cyber Security Event

10 oktober | Big Data Value Center Almere, Wisselweg 33 / 5e verdieping, 1314CB Almere | Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid | Website

Beveilig informatie tegen cybercrime en datalekken! Voorkom imago- en reputatieschade! 

Cybercrime en datalekken kost de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven jaarlijks meer dan 10 miljard euro. Naast de financiële consequenties kan verlies, diefstal en misbruik van persoonlijke data, intellectueel eigendom en vertrouwelijke bedrijfsinformatie ook ernstige gevolgen hebben voor het imago en de reputatie van een organisatie. Uit recente incidenten binnen de overheid en het bedrijfsleven blijkt keer op keer dat de bescherming van informatie, systemen en de productieomgeving tekortschiet. Uit onderzoek blijkt dat slechts één op de vijf organisaties haar beveiliging op orde heeft. Bent u wel goed voorbereid?

Onderwerpen van het Cyber Security Event

 • Hoe u voorkomt dat uw organisatie slachtoffer wordt van cybercrime
 • Op welke manier u samenwerkt met publieke en private partners aan innovatieve cyber security oplossingen
 • Hoe u cybercrime en datalekken signaleert en aanpakt
 • Op welke manier u zich voorbereidt op een mogelijke cyberaanval
 • Hoe u adequaat reageert op cybercrime en datalekken

Sprekers

 • Ton Siedsma: onderzoeker bij Bits of Freedom
 • Jaap Schekkerman: directeur onderzoek bij het Cyber Research Center – Industrial Control Systems
 • Ben Kokkeler: lector Digitalisering en Sociale Veiligheid bij de Avans Hogeschool

Meld u nu aan via deze link.


09.00: Welcome at the exhibition floor

09.15: Opening Cyber Security Event

 • Hans van Bragt, projectleider bij het Big Data Value Center, een uniek open innovatie platform met een fysieke plek in Almere waar verschillende organisaties en partijen experimenteren met (big) data

09.30: Opening Cyber Security Hackaton

 • Hackaton: Tijdens het Cyber Security Event vindt er een Hackathon plaats waar young professionals gezamenlijk aan de slag gaan met cyber security vraagstukken.

09.45: Keynote speech Cybercrime en cyberterrorisme

 • Wat is de aard en omvang van cybercrime en cyberterrorisme in NL?
 • Hoe wordt het risico op cybercrime en cyberterrorisme verminderd?
 • Hoe wordt de schade/worden de gevolgen van cybercrime en cyberterrorisme beperkt?

Jaap Schekkerman, directeur onderzoek bij het Cyber Research Center – Industrial Control Systems, een onafhankelijk internationaal onderzoekscentrum dat onderzoek verricht naar ‘Nation-State sponsort or Rogue Group’ cyber aanvallen op industrial control systems/vitale infrastructuur

10.15: Keynote speech Cyber Security

 • Hoe organiseert u de cyber security en voorkomt u dat uw organisatie slachtoffer wordt van cybercrime?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen om cybercrime gericht tegen uw organisatie te voorkomen?

Ben Kokkeler, lector Digitalisering en Sociale Veiligheid bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool

10.45: Coffee break at the exhibition floor

11.15: Interactive discussion Privacy en Cyber Security

 • Waarom is het van het grootste belang dat uw organisatie de privacy van burgers waarborgt?
 • Hoe beschermt u persoonlijke data en vertrouwelijke informatie?
 • Op welke manier kan Cyber Security bijdragen aan de bescherming van privacy?

Ton Siedsma, onderzoeker bij Bits of Freedom, komt op voor vrijheid en privacy op internet

12.00: Cyber Security Challenge

 • Challenge: Onder begeleiding van een van de partners van het Cyber Security Event gaat u samen met de andere deelnemers aan het event aan de slag met een complex vraagstuk op het terrein van cyber security.

13.00: Lunch break at the exhibition floor

 • Exhibition floor: Tijdens de lunchpauze kunt u een bezoek brengen aan de beursvloer waar u innovatieve bedrijven uit binnen- en buitenland actief in cyber security ontmoet.
 • Sessions: Op het Cyber Security Event worden verschillende inspirerende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats.

14.00 Sessions round 1

14.45 Sessions round 2

15.30 Coffee break at the exhibition floor

16.00 Sessions round 3

Bekijk de sessies in het volgende tabje. 

16.45 Review Cyber Security Hackaton

 • Hackaton: Tijdens het Cyber Security Event vindt er een Hackathon plaats waar young professionals gezamenlijk aan de slag gaan met cyber security vraagstukken.

17.00 Afterparty at the exhibition floor

1.  Help wie zit er aan uw spullen?
 • Tegen wie moet u uw data beveiligen?
 • Op welke manier kunt u uw data beschermen tegen externen?

Boudewijn van Lith, Security Solution Consultant bij Micro Focus, houdt zich op Europees vlak bezig met security gerelateerde vraagstukken bij grote organisaties

2. De (nieuwe) rol van de politie in cyberspace
 • Welke rol speelt cyberspace en sociale media in onze samenleving? En wat betekent dit voor de rol van de politie?
 • Wat zijn de verschillen (de afwezigheid van een fysieke omgeving, tijd en afstand) tussen de cyberspace, sociale media en de echte samenleving?
 • Op welke manier zijn de virtuele wereld en de echte wereld met elkaar verweven?
 • Hoe opereert de politie in cyberspace?

Steven de Smet, hoofdcommissaris Politie Gent en strategisch adviseur (digitale)veiligheid en (crisis)communicatie in het #Dnetwerk, schreef het boek De nieuwe politie, over de digitalisering en opkomst van sociale media in onze samenleving

3. Uitdagingen van CISO’s en CIO’s
 • Wat zijn de zorgen van CIO’s en CISO’s?
 • Waar liggen hun prioriteiten?
 • Wat zijn de uitdagingen waarmee CIO’s en CISO’s geconfronteerd worden en op welke wijze gaan ze hier mee om?

Hans van Loon, strategisch adviseur Cyber Security, heeft ondermeer gewerkt voor Fox-IT, TNO, The Hague Security Delta en talloze andere cyberbedrijven

4. Big Data Value Center
 • Wat is het Big Data Value Center?
 • Waarvoor kan Big Data een oplossing bieden?
 • Welke rol speelt het Big Data Value Center bij de aanpak van uw Big Data vraagstuk?
 • Wat zijn de ingrediënten van een succesvol Big Data ecosysteem?
 • Welke cyber security risico’s doen zich voor bij de toepassing van Big Data?

Hans van Bragt, projectleider bij het Big Data Value Center, een uniek open innovatie platform met een fysieke plek in Almere waar verschillende organisaties en partijen experimenteren met (big) data

5. Bescherming van de haven tegen cyber security dreigingen
 • Op welke manier kunt u de haven beschermen tegen cyber security dreigingen?
 • Wat is het gezamenlijk belang van de overheid en bedrijven die actief zijn in de haven?
 • Op welke manier kan publiek-private samenwerking bijdragen aan de bescherming van de haven tegen cyber security dreigingen?
 • Wat kunnen we leren van incidenten uit het verleden op het terrein van cyber security?

Patrick Putman, Chief Information & Innovation Officer bij DP Word Antwerpen, maakt onderdeel uit van een van de grootste beheerders van containerterminals wereldwijd

6. Cyber Security op het werk; de mens als zwakste schakel

Een groot deel van uw (juridische) verantwoordelijkheid rondom Cyber Crime en Datalekken ligt in de handen van uw medewerkers.

 • Wat is hun deskundigheid en hoe kunt u hen van “onbewust onbekwaam” transformeren naar “bewust bekwaam”?
 • Waarom is alleen techniek niet de oplossing?
 • Hoe kunt u gedrag en de bedrijfscultuur met de juiste training sturen?
 • Met welke technische middelen kunt u dit gedrag borgen?

Sjoerd van der Meulen, Cyber Security Specialist bij DataExpert, heeft 15 jaar werkervaring bij de politie Amsterdam, adviseert, traint en begeleidt organisaties in Cyber Security en opsporingsteams binnen de overheid in onder andere internetrechercheren, webtechniek en de linux command line