BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Data Protection by Design

21 februari | Stichting Qiy Foundation, Eindhovenseweg 22a, 5281 RA Boxtel | Brainport Centre of Technology & Law | Website

In drie presentaties gaat BCTL u voorlichten over de nieuwe Europese wetgeving inzake gegevensbescherming - de AVG - en wat dit voor ontwikkelaars van software en systemen betekent.

Sprekers
1. Martin Beckmann van Adviesbureau Beckmann B.V. leidt de presentaties in met een korte juridische samenvatting van de AVG en aandacht voor de volgende punten:

 • Waar moet u als ontwikkelaar op letten om uw klanten te ondersteunen bij compliance met de AVG?
 • Wat houdt "data protection by design" in?
 • Hoe zit het met aansprakelijkheid?
 • Wat is anonimisering en wat is pseudonimisering?
 • Welke technische mogelijkheden zijn er voor "data protection by design"?
 • Hoe verhoudt zich een blockchain tot de AVG?

2. Ed Muylkens van EMCS IT Services gaat dieper in op de organisatorische aspecten.

 • Inleiding - welke internationale normen spelen een rol bij AVG compliance?
 • Wat adviseert de Norm voor Informatiebeveiliging ISO 27001:2017 over veilige software ontwikkeling ?
 • Wat voor processen kunnen u ondersteunen bij uw software ontwikkeling zodat AVG compliance gewaarborgd wordt?

3. Ad van Loon van de QIY Foundation stelt het QIY concept voor waarmee personen zelf kunnen bepalen wie er toegang krijgt tot hun persoonsgegevens het Qiy Afsprakenstelsel:

 • Inleiding: wie is de QIY Foundation en wat zijn haar doelen?
 • Qiy Afsprakenstelsel: een technische standaard, in combinatie met regelgeving en gebruiksvoorwaarden plus een organisatorisch model op grond waarvan individuen zelf, onder eigen regie, de rechten kunnen uitoefenen die hen door de AVG zijn toegekend - hoe werkt het, en wat zijn de regels?
 • Voordelen.
 • Welke technische/ICT/software aanpassingen zijn er nodig om uw organisatie in te richten en te laten functioneren op basis van het Qiy Afsprakenstelsel?

Doelgroep

 • Ontwikkelaars van software waar persoonsgegevens mee verwerkt (kunnen) worden;
 • Ontwikkelaars van producten waar software in verwerkt wordt waar persoonsgegevens mee verwerkt (kunnen) worden;
 • Juristen privacy / data protection
 • Ondernemers die geïnformeerd willen worden over de nieuwe privacy / data protection regelgeving

Programma
15.30 uur : ontvangst
15.50 uur: Welkom
16.00 uur: Martin Beckmann van Adviesbureau Beckmann B.V. V
16.40 uur: Ad van Loon (Qiy foundation)
17.00 uur: einde bijeenkomst met aansluitend borrel

Voorafgaande aanmelding is vereist. U kunt zich per email aanmelden.