BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

DITSS Veiligheidsatelier 2017

27 september | Bank15, Spoorlaan 350, Tilburg | DITSS | Gratis | Website

Stichting DITSS nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn en mee te doen met het vijfde DITSS Veiligheidsatelier welke start op 27 september 2017 van 13:30 tot 17:30 in Tilburg. 

Ook dit jaar hebben we weer drie belangrijke veiligheidsvraagstukken die we aan u willen voorleggen. Het doel is dat we met u in gesprek gaan volgens de methodiek van het Veiligheidsatelier om de drie voorgelegde veiligheidsvraagstukken op te lossen dan wel verder te onderzoeken. De drie opdrachtgevers hebben geld gereserveerd voor uitvoering van de beste voorstellen.

Uw expertise is nodig voor het oplossen of verder onderzoeken van de volgende drie vraagstukken:
Vraag 1: De Gemeente Tilburg heeft op de cityring een aantal risicovolle oversteekplaatsen. Voor de oversteekplaats Korte Heuvel – Heuvel is de gemeente op zoek naar meer verkeersveiligheid, beter oversteekbaarheid en behoud van ruimtelijke kwaliteit. Lees hier meer over. 

Vraag 2: De Nationale politie wil de alarmmeldingen die binnenkomen op haar operationeel centrum sneller en juist duiden om criminaliteit beter aan te pakken. Zij zijn op zoek naar een technologisch ondersteunende oplossing. Lees hier meer over. 

Vraag 3: Veiligheidsregio Midden- en West Brabant is op zoek naar een manier om bij risicovolle “hotspots” waar vaak diverse risico’s zich op bepaalde momenten stapelen, goede langdurige veiligheidsafspraken te maken met alle betrokken organisaties. Lees hier meer over. 

Wanneer: Woensdag 27 september, van 13.30 tot 17.00 uur
Waar: Bank15, Spoorlaan 350 in Tilburg
Voor wie: Eenieder die met zijn of haar expertise wil bijdrage aan het oplossen of onderzoeken van de veiligheidsvraagstukken
Kosten: Gratis toegang
Vervoer: 100 meter van Station Tilburg Centraal, 50 meter van parkeergarage Pieter Vreede Plein

Het Veiligheidsatelier wordt gehouden tijdens het Dear Future festival en u kunt zich aanmelden via deze website van Dear Future. U maar ook uw collega experts binnen uw organisaties zijn van harte welkom!