BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Holland High Tech Najaarsevenement 2018

19 september | Congrescentrum 1931, Den Bosch | Holland High Tech | Website

Bruggen tussen technologie en maatschappij

Ontdek nieuwe mogelijkheden voor samenwerkingen op het gebied van gezondheid, veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid en klimaat op het Holland High Tech najaarsevenement. Kom in contact met onderzoekers en technici vanuit bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen en vertegenwoordigers van overheden. 

Het HTSM Topteam presenteert de nieuwe Kennis en Innovatie Agenda en inspirerende gasten delen hun succesvolle aanpak van uitdagingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarna kunt u kiezen uit parallelle workshops rondom de maatschappelijke thema's gezondheid, veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid en klimaat. De thema's worden ingeleid door vertegenwoordigers vanuit de betrokken ministeries. 

Op dit moment worden de laatste sprekers en inleiders vastgelegd en aan het programma toegevoegd. U kunt zich wel al aanmelden als deelnemer. Deelname aan het evenement staat open voor iedereen die kansen voor R&D-samenwerking wil ontdekken. Dus: onderzoekers en technici uit alle (top)sectoren, vanuit bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen.

Programma (onder voorbehoud)

13.00 - 13.30 uur: Inloop en registratie

13.30 - 14.30 uur: Plenaire sessie o.l.v. dagvoorzitter Nick Schoemaker vanhet Nederlands Debat Instituut

  • Opening met interview Topteam over de nieuwe Kennis en Innovatie Agenda. 
  • Rondetafelgesprek 'Hoe tackelen we de uitdagingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid en wat kan de hightechsector daarin betekenen?' met tafelheer John Blankendaal, directeur van Brainport Industries en inspirerende gasten, waaronder Anne-Marie Rakhorst, ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid, o.a. oprichter en eigenaar van het platform Duurzaamheid.nl en Martijn Mulder van HyET Hydrogen.

14.30 - 15.15 uur: Netwerkbreak

15.15 - 16.30 uur: Parallelsessies: workshops waar verbindingen worden gelegd tussen maatschappelijke thema's en de hightechsector. Ontdek nieuwe mogelijkheden voor samenwerkingen op het gebied van gezondheid, veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid en klimaat. Met inleiders vanuit verschillende betrokken ministeries:

  • Gezondheid  |  Ricco Buitink, cluster coördinator medische technologie  |  VWS
  • Klimaat  |  Merei Wagenaar, MT-lid 'Energie en Duurzaamheid' en o.a. verantwoordelijk voor innovatie voor de energietransitie  |  EZK 
  • Veiligheid  |  Dimitri van Rijn, plaatsvervangend Commissaris Militaire Productie  | EZK
  • Duurzaamheid  |  Marianne Linde, directeur duurzame stad  |  Tilburg 
  • Mobiliteit  |  Florien van der Windt, clustermanager Smart Mobility & Mario Fruianu, Project Manager Green Mobility  |  I&W  

16.30 - 17.30 uur: Afsluiting en netwerkborrel

Klik hier om u aan te melden voor het evenement.