BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Opzet Veiligheid Informatie Centrum Limburg

28 september | Veiligheidsregio Limburg-Noord | Website

Veiligheidsregio Limburg-Noord en het DITSS nodigen u op persoonlijke titel uit bij de initiatie-bijeenkomst voor de opzet van het Veiligheid Informatie Centrum Limburg.   

Hoe veilig is Limburg? 
Het VIC-Limburg dient een continu beeld te geven van de veiligheid in Limburg. Bij veranderende omstandigheden zal het VIC-Limburg de benodigde informatie dienen te geven aan verantwoordelijken en professionals om de juiste beslissingen te kunnen maken. Uiteindelijk hopen wij middels VIC-Limburg ook burgers en bedrijfsleven te kunnen voorzien van veiligheidsinformatie ter ondersteuning van zelfredzaamheid en samenredzaamheid. 

De Gouverneur van Limburg heeft veel belangstelling voor de ontwikkeling van het VIC-Limburg. Ter initiatie van de verwezenlijking van het VIC-Limburg hebben wij brede kennis en expertise nodig om bij de start direct de juiste wegen in te slaan. Wij hebben ideeën maar zoeken vooral uw specifieke inbreng bij de start en om dit traject te kunnen realiseren. Voor deze middag nodigen we ca. 30 deskundigen uit op het gebied van veiligheid, big-data, algoritmiek en dashboarding.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ondergetekenden. Aanmelding kan via een mail naar Wendy Sieben.

Zet u de datum vast in uw agenda? Wij hopen te mogen rekenen op uw expertise!