Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Techniekpact Jaarconferentie

20 mei | Brainport Industries Campus, BIC 1 (Rijtackerweg 15), 5657 BX Eindhoven | Brainport Network, info@techniekpact.nl | Website

Benieuwd naar projecten die het verschil maken voor meer technisch talent door innovatief beroepsonderwijs, een aanpak voor leven lang ontwikkelen, de energietransitie of een beter imago van techniek? Op maandag 20 mei vindt de Techniekpact Jaarconferentie plaats bij de Brainport Industries Campus in Eindhoven! U ontdekt via een TechTrack hoe onderwijs, ondernemers en overheden investeren in TechTalent!

Programma

Wat gaan we doen? Kennisdeling, inspiratie, tips om morgen zelf mee aan de slag te gaan, zaken die opgelost moeten worden, netwerken. Volg een TechTrack op de Campus van inhoudelijke sessies, demo’s en TechTalks met voorbeelden uit de regio's Zuidoost-Nederland en West-Brabant.

12.30 uur   Aanvang netwerklunch
13.30 uur   Plenaire opening
 In gesprek met betrokken bewindspersonen en de voorzitter van het Techniekpact 
maken we de balans op en kijken we naar de toekomst. Samen met docenten, studenten en werkgevers.
 Presentatie nieuwe acties vanuit het landsdeel Zuidoost.
14.30 uur   De campus in voor TechTracks, Techtalks en Techlounge
16.30 uur   Plenaire afsluiting
 Lancering gezamenlijke aanpak Zuid-Nederland met regio’s Brainport Network en
de Techniekcoalitie met FME, Metaalunie, Techniek Nederland en O&O fondsen.
17.00 uur   Netwerkborrel en Grab-and-Go dinner
19.00 uur   Einde programma

De Jaarconferentie wordt georganiseerd door alle partners in Zuidoost-Nederland verenigd in Brainport Network.  

De jaarconferentie vindt plaats tijdens de Dutch Technology Week.