BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Workshop: De basis van Intellectueel Eigendom, Eindhoven

08 september | KvK Eindhoven, J.F. Kennedylaan 2, Eindhoven | Octrooicentrum Nederland | Kosteloos | Website

Afkijken, beschermen, delen of geheim houden?
Bent u bezig met de ontwikkeling van een nieuw product of nieuwe techniek? Leer in één middag hoe u uw innovatieproces efficiënter en beter kan maken door het gebruik van Intellectueel Eigendom als bescherming, maar ook als informatiebron.

Intellectueel Eigendom
Tijdens deze workshop leert u, aan de hand van theorie, praktische voorbeelden en opdrachten, in welke fasen van uw innovatieproces Intellectueel Eigendom als middel te gebruiken is. Door het gebruik van bijvoorbeeld gratis octrooi-informatie kunt u veel tijd en geld besparen bij uw productontwikkeling en krijgt u meer inzicht in de activiteiten van uw concurrenten.

Daarnaast kunt u het ontwerp slim beschermen (met bijvoorbeeld merken-, model-, octrooi of bedrijfsgeheim) en op die wijze extra geld verdienen. Ook gaan we kort in op de samenwerking met andere partijen en het belang van een Intellectueel Eigendomstrategie.

Na het volgen van deze workshop heeft u voldoende kennis om de verdiepende workshops van Octrooicentrum Nederland te volgen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze workshop.