Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

GLOW

GLOW hoort internationaal tot de top 5 van best bezochte lichtkunstfestivals ter wereld. Deze positie is bereikt met ruim 750.000 bezoekers tijdens de editie in 2018. GLOW onderscheidt zich daarbij vooral door de ruimte die wordt geboden aan (technologisch) innovatieve ontwikkelingen, aansluitend bij het regionale DNA van Technologie, Kennis en Design. Deze innovaties komen tot stand in nauwe samenwerking met regionale kennisinstellingen (TU/e, Fontys Hogescholen, Sint Lucas), bedrijven (o.a. ASML, Signify, TMC) en enthousiaste kunstenaars/ontwerpers.

Om deze positie in de toekomst te waarborgen én om zich (nog) sterker internationaal te profileren is een schaalsprong nodig. Een inhoudelijke en kwalitatieve verdiepingsslag van lichtkunstwerken waardoor GLOW nog nadrukkelijker een bijdrage levert aan het unieke ecosysteem van de Brainport regio. Dit wordt mede bewerkstelligt met een bijdrage vanuit de Regio Deal en zal zichtbaar worden in de editie van 2019 en toekomstige edities.

De 14e editie van GLOW is door de gehele stad Eindhoven gratis te bezoeken van 9-16 november 2019.

 • Programmalijn: A - Onderscheidend voorzieningenaanbod
 • Begunstigde: Stichting GLOW
 • Website: www.gloweindhoven.nl
 • Contactpersoon: Ronald Ramakers
 • Adres: Ruysdaelbaan 3G, 5642 JJ, Eindhoven
 • Partners: Eindhoven 247, Ergon, TU/e, Fontys Hogescholen, Sint Lucas
 • Startdatum: 01/01/2019
 • Einddatum: 31/12/2021
 • Rijksbijdrage Regio Deal: €594.000
 • Cofinanciering regio: €600.000
 • Totaal: €1.194.000

Hier vindt u meer informatie over Regio Deal Brainport Eindhoven.

Foto: Bart van Overbeeke

Mkb Kenniscafés 23 mei - 28 november

Mkb Kenniscafés

Lees meer
Hackathon SVB & UWV 26 oktober - 27 oktober

Hackathon SVB & UWV

Lees meer