Over het cluster

De Brainport regio produceert de meest geavanceerde software ter wereld. High Tech Software stelt High Tech bedrijven in staat om zich te onderscheiden, te concurreren en te winnen op het wereldtoneel. Het High Tech Software Cluster brengt software ontwikkelaars bij elkaar, om elkaar te versterken en samen te werken aan de kansen en mogelijkheden van morgen.

MISSIE

Het High Tech Software Cluster zorgt voor herkenbaarheid en zichtbaarheid van haar lid bedrijven in binnen- en buitenland en biedt een platform waarop heel snel en innovatief nieuwe producten & diensten worden ontwikkeld die voldoen aan de randvoorwaarden van de huidige en toekomstige afzetmarkt (van maakindustrie naar Smart Industry/Industrie 4.0). Deze nieuwe producten en diensten creëren waarde voor bedrijven die actief zijn binnen de HTSM sector (High Tech Systemen & Materialen) en dragen bij aan het versterken van de concurrentie- en innovatiekracht van haar klanten.

HET CLUSTER IS OPGEBOUWD RONDOM VIER THEMA’S

Met elkaar hebben de leden vier belangrijke thema’s gedefinieerd waarbij de ontwikkelingen rondom Industrie 4.0 en de vragen die dit oproept centraal staan. Wat hebben wij nodig om goed voorbereid de ‘genetwerkte toekomst’ tegemoet te treden? De bedrijven in het cluster bieden samen de mogelijkheden en oplossingen.

De vier actuele thema’s voor het cluster zijn:

  • zichtbaarheid
  • samenwerking & technologie
  • internationalisering
  • arbeidsmarkt

Zichtbaarheid

Een leven zonder de toepassingen van software is niet meer voor te stellen, high tech software is overal en is voor alle (top) sectoren van groot belang. Een gecompliceerde operatie, een ingewikkeld proces rondom het mengen van grondstoffen, het opwekken van energie of het ontwikkelen van een innovatieve zorgrobot: ondenkbaar zonder de toepassingen van software. De leden van het cluster zijn continue in beweging om software ontwikkelingen en toepassingen verder uit te bouwen, zodat systeembouwers flexibeler zijn, nog complexere machines kunnen bouwen en snellere doorlooptijden realiseren, zonder kostprijsverhogend te zijn. Naast algemene bewustwording, denkt het cluster ook mee met de marketing en zichtbaarheid van de individuele leden. De leden worden door het cluster gevraagd als spreker op evenementen, als columnist, blogger of als deelnemer aan sociale media en delen hun kennis op diverse online platforms.

LEDENBIJEENKOMSTEN

Vijf tot zes keer per jaar worden bijeenkomsten georganiseerd. Rondom een bepaald thema, nieuwsfeit, activiteit of andere wetenswaardigheid. Naast de leden zijn ook gasten welkom. Heeft u interesse om een ledenbijeenkomst bij te wonen? Neem dan contact op met clustermanager Wim Renders.

Samenwerking & Technologie

Alle clusterleden ontwikkelen zelf software, of software ontwikkeling neemt een strategische rol in binnen het bedrijf.

Innovatie- en kennishotspot

Brainport is dé innovatie- en kennishotspot van Nederland en staat daar ook internationaal om bekend. De Europese Commissie ziet de regio als innovatie leidend in Europa en ze maakt deel uit van de ‘technological backbone van Europa’. De bedrijven werken samen aan het ontwikkelen van nieuwe technologie. Het cluster werkt actief aan contacten en verbindingen met intermediaire organisaties, zoals de BOM, Brainport Industries of HighTechNL.

Het cluster is ook nauw betrokken bij de innovatieve ontwikkelingen in de regio zoals de Brainport Industries Campus.

INTERNATIONALISERING

De wereld is groot en houdt niet op bij de Nederlandse grens! Eén van de wereldwijde megatrends is Industrie 4.0. Als Europa willen we hierin voorop blijven lopen, dit vraagt om samenwerking op internationaal niveau. Ook op het gebied van internationalisering trekken de bedrijven binnen het cluster samen op, bijvoorbeeld door hun ingangen in de buitenlandse markt te delen.

Deze contacten worden gelegd en gedeeld op basis van vertrouwen.

SOORTGELIJKE CLUSTERS

Het cluster is ook een goed instrument om geïntroduceerd te worden bij andere clusters. Vooral in Duitsland, waar veel kansen liggen, opent het optrekken als een cluster deuren.

HANDELSMISSIES & CONGRESSEN

Aansluiting bij Duitse handelsmissies van en naar Nederland, zoals bijvoorbeeld een delegatie uit Neurenberg die op bezoek komt en samenwerking zoekt vanuit haar ‘Automation cluster’, is ook een onderdeel van het cluster.

De krachten en de kansen van hardware en software worden benadrukt door gezamenlijke deelname aan de grootste beurzen in Europa, zoals Embedded World en Hannover Messe.

Daarnaast was afgelopen november TCI Conferentie, deze internationale clusterconferentie was een groot succes. Hierbij kwamen ruim 400 professionals, wetenschappers en beleidsmakers uit de hele wereld zijn op de driedaagse TCI Global Conference 2016 in Eindhoven om clustervorming en haar effect op economische groei te bespreken. Benieuwd hoe het is geweest? Bekijk de aftermovie door op onderstaande afbeelding te klikken:Arbeidsmarkt

De vraag naar software groeit exponentieel! Een andere, vernieuwende kijk op de samenstelling van het personeelsbestand en het benoemen van de benodigde competenties van medewerkers is hierbij essentieel. Internet of Things, big data: een greep uit actuele thema’s waar wij ons op moeten voorbereiden, willen we klaar zijn voor de toekomst.

De clusterbedrijven zijn zich hier bewust van en werken met elkaar aan oplossingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inrichten van een extra flexibele schil met hoogwaardige en gekwalificeerde softwaremedewerkers.

SAMENWERKING MET ONDERWIJSINSTELLINGEN

Om de aansluiting van het onderwijs op de huidige, complexe, arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk te laten zijn, wordt samengewerkt met onderwijs- en kennisinstellingen zoals de TU/e. Deze samenwerking komt onder meer tot uiting in het creëren van relevante werkervaring-plaatsen en het geven van colleges door leden.

De TU/e heeft zich aan het cluster gecommitteerd als geassocieerd lid.

Hebt u interesse om een ledenbijeenkomst bij te wonen?

Neem dan contact op
Wim Renders
Clustermanager

Altran

Meer

Acknowledge

Meer

Author- E

Meer

Adversitement

Meer

Embedded systems

Meer

Alten

Meer

Delphino consultancy

Meer

Unit 040

Meer

Festa solutions

Meer

Fourtress

Meer

ICT automatisering

Meer

Logic Technology

Meer

Tomtom

Meer

Profit

Meer

Cordis

Meer

Etteplan

Meer

KE-works

Meer

Heemskerk innovative

Meer

Verum

Meer

TU/e

Geassocieerd lid

Meer

Process gold

Meer

Sioux

Meer

DEMCON

Meer

Beltech

Meer

Compumatica

Meer