Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Internationalisering onderwijs po/vo/mbo

Er ligt veel druk op ons onderwijs en onze arbeidsmarkt. Door steeds snellere veranderingen in technologie en in de wereld is continu inhoudelijke vernieuwing van ons onderwijs essentieel om kinderen het beste onderwijs voor de toekomst te geven. Het thema internationalisering wordt hierbij steeds belangrijker. Het gaat dan niet alleen om vreemde talen – te starten met Engels. Het gaat ook over wereldburgerschap en hoe multicultureel te kunnen samenwerken en communiceren: “Hoe we de wereld en elkaar beter kunnen begrijpen”. Deze (21e eeuwse) vaardigheden zijn nodig in alle banen, nu en in de toekomst. Van de bakker in Best tot en met de ingenieur bij Philips. Het inbedden van internationalisering in het onderwijs is van grote toegevoegde waarde voor de regio en dient hierbij twee doelen:

 1. Internationaal onderwijs is een steeds belangrijker wordende randvoorwaarde voor het aantrekken en behouden van internationale kenniswerkers. Het draagt bij aan het behoud van talent op de korte termijn.
 2. Het draagt ook bij aan de kwaliteit van ons onderwijs, om al onze kinderen voor te bereiden op een steeds veranderende, multiculturele wereld en nieuwe banen. Onafhankelijk van achtergrond en opleidingsniveau.

Met behulp van de Regio Deal Brainport Eindhoven middelen zal het project binnen 8 pijlers toewerken naar het doel waarbij in 2022 alle kinderopvangorganisaties, po-, vo- en mbo-scholen in Brainport Eindhoven internationalisering in hun beleid hebben ingebed en hier concreet mee bezig zijn.

 • Programmalijn: B – Aantrekken en behouden talent
 • Begunstigde: Brainport Development N.V.
 • Contactpersonen: Nathalie Peijs en Mieke Zijlstra
 • Adres: Gebouw TQ 5 – Strijp T, Achtseweg Zuid 159H, 5651 GW, Eindhoven
 • Partners: -
 • Startdatum: 01/07/2018
 • Einddatum: 30/06/2022
 • Rijksbijdrage Regio Deal: €155.256
 • Cofinanciering regio: €628.400
 • Totaal: €783.656

Hier vindt u meer informatie over Regio Deal Brainport Eindhoven.

Mkb Kenniscafés 23 mei - 28 november

Mkb Kenniscafés

Lees meer
Hackathon SVB & UWV 26 oktober - 27 oktober

Hackathon SVB & UWV

Lees meer