Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Maak je eigen toekomst

Goed onderwijs biedt een springplank naar een succesvolle carrière in de techniek.

LEREN IN BRAINPORT

Brainport is een van de slimste regio’s ter wereld dankzij een uniek ecosysteem voor de hightech maakindustrie waarin ondernemers, overheid en onderwijs op een bijzondere manier samenwerken. Dat kenmerkende karakter van de regio verweven we met het onderwijs, waarbij 3O-leren (Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend) en 21st century skills (zoals kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid) voorop staan. Zodoende bereiden scholen hun leerlingen beter voor op toekomstige beroepen.

INNOVATIEF EN PERSOONLIJK

Om leerlingen en studenten adaptief te maken, is de praktijk buiten het klaslokaal net zo belangrijk als de informatie die daarbinnen onderwezen wordt. De kenmerkende Brainport aspecten op het gebied van hightech ontwikkeling en intensieve samenwerking maken meer variatie op leergebied mogelijk. Verder is innovatief en persoonlijk onderwijs nodig: waar is een kind goed in, waar heeft hij behoefte aan en hoe kan de school (en/of de docent) daar zo goed mogelijk op inspelen? Kortom; we moeten en kunnen meer uit het onderwijs halen dan vroeger.

ICT EN SOFT SKILLS

Brainport biedt daarmee een springplank voor een succesvolle carrière, zeker in de vooruitstrevende wereld van technologie. Die levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. In Brainport bereiden scholieren en studenten (op alle niveaus) zich voor op mogelijkheden voor een duurzame, gezonde en veilige samenleving; een handige app bouwen, organen maken met een 3D-printer, slimme auto’s ontwikkelen die zelf de files oplossen. Ze krijgen vernieuwende vakken en/of projectmatig onderwijs (contextrijk leren) op het snijvlak van techniek, maatschappij en bedrijfsleven. Daarbij wordt altijd gekeken naar en geïnvesteerd in specifieke talenten van elke leerling, waarbij zowel ruimte is voor de ‘hardere’ ICT skills als de zogeheten soft skills zoals persoonlijke eigenschappen, sociale en communicatieve vaardigheden, taalbeheersing en creativiteit.

LEREND LEVEN

Dankzij de sterke binding met het regionale bedrijfsleven zijn stages, een baan na het afstuderen en het opbouwen van een relevant netwerk in Brainport allemaal nét een stuk sneller en soepeler binnen handbereik. En door de intensieve samenwerking tussen bedrijven onderling ontstaan extra carrièrekansen. Een baan bij het ene topbedrijf is vaak het opstapje naar een andere wereldspeler. Ook voor onderwijsprofessionals biedt de regio verrijkende kansen om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en te inspireren. Leren blijft immers een leven lang van belang; van 0 tot 80 jaar. Zo komt iedereen verder met innovatief onderwijs.

Meer weten over leren in Brainport Eindhoven?

Wij helpen je graag verder
Yvonne van Hest
Program Director People (at Brainport Development)

Meer over leren in Brainport

Brainport Eindhoven heeft

studenten die een technologische opleiding volgen in 2017/2018
In 2017 zijn er in Brainport Eindhoven bijna

%

minder werklozen dan in 2016
In 2017 groeide het percentage technologische studenten met ruim

%

t.o.v. 2016
Van de mensen die in Brainport Eindhoven werken woont

%

niet in de regio

Grand challenges

In Brainport Eindhoven bedenken we innovatieve, creatieve oplossingen voor 5 grote maatschappelijke uitdagingen: gezondheid, mobiliteit, energie, voedsel en veiligheid. Lees verder

High tech
Design

Ontdek een nieuwe weg naar de toekomst

Lees de vernieuwde koers Brainport Next Generation

Download het strategiedocument