Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Ondernemend, Onderzoekend & Ontwerpend Leren

IS WERKEN AAN DE VAARDIGHEDEN VAN HET LEREN IN DE 21E EEUW!

Leren en leven vanuit de eigen ervaring en nieuwsgierigheid. De meeste dagelijkse vaardigheden hebben we geleerd door ze te doen. We leren de taal door onze ouders na te praten, we leren fietsen met vallen en opstaan. Dagelijks leren we informeel nieuwe dingen. In alle gevallen wordt onze vaardigheid verbeterd door de herhaling, ervaring.

Bij jonge kinderen zie je dit veel gebeuren. Zij moeten de wereld om hen heen nog ontdekken. Bij het telkens groter worden van deze wereld, toetsen en testen zij hun ervaringen om het vervolgens op te slaan als vast gegeven. Het zijn gebeurtenissen of vragen die op dat moment relevant zijn voor het kind om te onderzoeken. Ze willen de informatie verkrijgen die ertoe doet en zinvol is binnen de context van hun leerervaring.

In het onderwijs willen wij graag aansluiten bij een natuurlijke manier van leren. Een aanpak die vanuit onze natuur het meeste aansluit bij onze behoeften.

Vooral in een tijd waarin de ontwikkelingen buiten de school sneller lijken te gaan dan ooit, is het van belang om te investeren in het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden. Kennis is er inmiddels in overvloed en evenals de mogelijkheden om deze kennis te verkrijgen. Als volwassenen maken we onze eigen keuzes in de kennis die we willen gebruiken en de kennis die we aan ons voorbij laten gaan, omdat we hier niets mee kunnen of willen doen. Voor onze kinderen in de klas is het maken van deze keuzes vaak nog ingewikkeld. Het is, ter voorbereiding op de toekomst, van belang dat wij de kinderen leren om te weten welke kennis ze waar en wanneer nodig hebben.De vaardigheden die van belang zijn voor het onderwijs in de 21e eeuw sluiten aan bij de ontwikkelbehoeften van het kind. Ze dragen bij aan het ontwikkelen van een onderzoekende houding en bereiden hen voor op de (toekomstige) maatschappij.

Wanneer we kinderen vaardigheden aanleren, waarmee ze zelf de kennis kunnen vergaren, dragen we bij aan het ontwikkelen van talent. Je leert je eigen talenten herkennen en gaat hier bewust een beroep op doen wanneer het je kan helpen om een onderzoek uit te voeren of iets (creatiefs) te ontwerpen.

Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend Leren (3-O Leren)

Bij Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend Leren (3-O leren) voeren leerlingen onderzoek uit op basis van (eigen gestelde) onderzoeksvragen, of ontwerpen ze oplossingen voor geconstateerde problemen of behoeftes. Het is een onderwijsleerstrategie die sterk een beroep doet op de ondernemende vaardigheden van het leren in de 21e eeuw.

Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend Leren heeft als doel om kinderen competenties te laten ontwikkelen die samenhangen met de wetenschappelijke manier van werken of te laten werken als ontwerper.

Ondernemend leren

Onderzoekend leren

Ontwerpend leren

Pro-actief

Confrontatie

Probleem constateren

Hersteldrang

Verkennen

Verkennen

Zelfstandigheid

Opzetten experiment

Ontwerpvoorstel maken

Samenwerken

Uitvoeren experiment

Prototype maken

Zelfreflexie

Concluderen

Testen en bijstellen

Communiceren

Communiceren

Verdiepen/verbreden

Verdiepen/verbredenHet onderwijsproces biedt voor zowel de leerlingen als de leerkracht handvatten om aan alle fasen van onderzoek en ontwerp aandacht te besteden en zich daarbij te richten op het ontwikkelen van de bijbehorende vaardigheden.


3-O Leren gaat uit van het volgende stappenplan:
Wat is nu precies ondernemend leren?

Wat voor de één ondernemend gedrag en/of een ondernemende houding is, is voor de ander iets geheel anders.

De competenties doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, empathie en lef zijn volgens bekende ondernemers de belangrijkste competenties voor een succesvolle ondernemer. Deze competenties zie je ook terug bij mensen als Ghandi en Nelson Mandela, geen ondernemers , maar wel ondernemende mensen.
Ondernemend onderwijs is te herkennen aan onder meer de volgende elementen:

  • leerlingen kunnen eigen initiatief tonen;
  • leerlingen gaan verantwoordelijkheden aan en komen ze na;
  • leerlingen geven en krijgen feedback met betrekking tot hun ervaringen;
  • leerlingen werken in groepsverband toe naar een concreet eindproduct;
  • leerlingen maken een verbinding met de werkelijkheid – functioneel omgevingsgericht leren.

De Brainport School wil een onderwijsetting realiseren waarin de leerlingen hun ondernemende vaardigheden kunnen tonen en oefenen.

De leerkracht

De begeleiding van de leerkracht is tijdens de verschillende fasen van essentieel belang om de leeropbrengsten bij de kinderen te verhogen. Dit vraagt van de leerkracht inzicht in de denk- en werkwijzen die bij ondernemen, onderzoeken en ontwerpen worden gebruikt. Maar ook een houding die leerlingen motiveert en uitdaagt op onderzoek uit te gaan, nieuwsgierig te zijn, problemen te signaleren en deze op te lossen.

Meer weten?

Wij beantwoorden graag jouw vraag
Lianne van den Wittenboer
Projectleider