BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Arbeidsmarktdashboard

Een soepel draaiende arbeidsmarkt waar overheden, bedrijfsleven, werknemers en onderwijs moeiteloos hun weg kunnen vinden en constant beschikken over de meest actuele informatie, om de afstand tussen vraag en aanbod te overbruggen. Met het arbeidsmarktdashboard is dat ideaalbeeld van een digitale, flexibele en transparante arbeidsmarkt van de toekomst een stuk dichterbij gekomen. Deze ‘TomTom’ van de arbeidsmarkt is een initiatief van Brainport Network. Het dashboard werkt voor alle doelgroepen op de arbeidsmarkt: werkgevers, werkzoekenden, regio’s en overheden en onderwijs. Het dashboard wordt continu doorontwikkeld op basis van vragen van deze groepen. Zo is het de bedoeling om steeds meer en dieper inzicht te geven in vraag en aanbod van competenties van de toekomst. Met dit inzicht kunnen bijvoorbeeld werkzoekenden met opleidingen op maat de match naar een baan maken. Na aanmelden is het dashboard voor iedereen toegankelijk.

De partners van Brainport Network, de 6 triple helix regio’s in Zuidoost-Nederland en de provincies Noord-Brabant en Limburg gaan via het arbeidsmarktdashboard de versnippering op het gebied van arbeidsmarktinformatie. Met als doel door transparantie meer mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt realiseren. De ambitie is om het dashboard uit te breiden op nationaal en Europees niveau.

Voor meer informatie ga naar de website.

Meer weten?

Wij beantwoorden graag jouw vraag
Patty Claassens
Projectadviseur arbeidsmarkt