Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Brabant International Students

In 2014 is gestart met de Brabantse Internationale Studentenpilot. Dit was een eerste aanzet tot het gezamenlijk aantrekken en behouden van internationale studenten voor Brabant door TU Eindhoven, Tilburg University, Fontys Hogescholen en Avans Hogeschool. Naar uit eerste evaluatie blijkt, zijn de partners in de pilot zo positief over deze samenwerking en de zeer goede resultaten, dat er is besloten deze samenwerking structureel voort te zetten. Door een investering vanuit de Regio Deal Brainport Eindhoven wordt het project de komende vier jaar opgeschaald om zo een grotere groep internationale studenten te bereiken en verder in te kunnen zetten op het behouden van deze studenten voor de regio na het afronden van hun opleiding of voor hun vervolgopleiding. Brabant International Students behelst het structureel gezamenlijk aantrekken en behouden van internationale HBO en WO studenten – met de focus op tech & ICT.

De concrete ambitie is het aantrekken van in totaal 750 studenten in technologie en ICT op HBO- en WO-niveau voor en samen met de onderwijsinstellingen TU/e, Tilburg University, Fontys en Avans in 4 jaar tijd. Deze studenten komen uit minimaal één en maximaal twee door de onderwijsinstellingen gezamenlijk te bepalen doellanden. Het behouden van minimaal tussen de 38% en 45% (jaar 1 t/m haar 4) van deze studenten voor de Brabantse werkgevers.

Brabant International Students zet specifiek in op de keuze van twee gezamenlijke landen, waarmee door gezamenlijke activiteiten en branding van Brabant een extra impuls wordt gegeven aan het aantrekken van internationale studenten, bovenop de bestaande individuele acties. Op basis van de uitgevoerde benchmark zijn de te bezoeken landen bepaald. In 2017 en 2018 zijn Italië en Indonesië bezocht. In 2019 worden deze twee landen wederom bezocht, maar is aanvullend gekozen voor het bezoeken van Roemenië en Turkije. 

Naast het aantrekken van de internationale studenten, is ook het behouden van de internationale studenten een belangrijk onderdeel van dit plan. Het behoud van Nederlandse studenten voor de regio is zeker zo belangrijk. Het behoud van internationale studenten kent echter een andere dynamiek, waardoor gekozen wordt voor een aparte aanpak. De belangrijkste elementen zijn:

  • Inzetten op bestaande events van de hoger onderwijsinstellingen en reeds bestaande carrière events in de provincie en de regio’s (bv. TU/e Experience dagen, etc.). Belangrijkste aandachtspunt hierbij is de connectie tussen de studenten en de Brabantse werkgevers;
  • Inzetten op het online tonen van wat Brabant te bieden heeft: (Engelstalige) vacatures, maar ook mogelijkheden om je eigen bedrijf te starten; wet- en regelgeving (bv. zoekjaar student regeling); 
  • Aanbieden van informatie over services zoals huisvesting; regio branding; employer branding; etc. 

Van belang hierbij is niet alleen de online inrichting van een website, maar vooral ook er gezamenlijk (onderwijsinstellingen, samen met de provincie en Brainport Development) voor zorgen dat de studenten deze informatie goed weten te vinden. Bezoek hier de website.

Meer weten?

Wij beantwoorden graag jouw vraag
Anneke Loeffen
Projectleider Brabant International Students