Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Experiment Brainport Stars

Wat is een experiment?

Toeleveranciers worden steeds meer uitgedaagd door de OEM’ers (Originial Equipment Manufacturers) om mee te denken in de ontwikkeling van het eindproduct. Hierdoor komt een steeds grotere verantwoordelijkheid voor ontwikkeling, productie en onderhoud in de toeleveringsketen te liggen. Om te kunnen blijven meedenken met de ambities van de klant dient de toeleverketen uitzonderlijke expertise op klantspecifieke vakgebieden in huis te hebben.

Voor de toeleverancier is het niet alleen een grote uitdaging om de beste mensen met de juiste expertise te kunnen vinden, maar is het ook een complexe opgave om talentvolle werknemers te behouden voor de organisatie. De hedendaagse jonge generatie werkenden wil immers steeds uitgedaagd worden in hun werk. Ze willen hun talenten optimaal ontwikkelen, groei- en carrièrekansen benutten en regisseur zijn van hun eigen ontwikkelplan. Werkgevers willen de (merendeels in eigen huis verder gevormde en opgeleide) toptalenten behouden voor het eigen bedrijf, de eigen sector en de Brainport-regio.

Talentvolle werknemers die geen groeiperspectief meer zien binnen de eigen organisatie, gaan veelal op zoek gaat naar een nieuwe uitdagende (werk)omgeving. Als deze talenten dan ook nog een keer besluiten om hun heil buiten de regio te zoeken, betekent dit een verlies voor zowel bedrijf als ook de regio. Zeker in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt en een tekort aan hoogopgeleide werknemers, is dit geen wenselijk scenario.

Een aantal lid bedrijven van Brainport Industries onderkende dit en verkende samen in 2017 en 2018 de volgende creatieve oplossingsrichtingen om bovenstaande uitdaging het hoofd te bieden:

  • Senior (technische) medewerkers in dienst van OEM’ ers die hun carrière willen voortzetten in de toeleverketen om daar hun kennis beschikbaar te stellen aan (jongere) medewerkers. Hierdoor wordt het kennisniveau in de toeleverketen naar een hoger niveau getild.
  • Jonge medewerkers traineeships bieden bij de verschillende bedrijven in de toeleverketen om hen breder op te leiden in de techniek en hen zodoende kennis te laten maken met meerdere kennisfacetten en bedrijven binnen de toeleverketen.
  • High potentials doorgroeimogelijkheden bieden verticaal in de keten (bij klanten of toeleveranciers) om ze te behouden voor het eigen bedrijf dan wel de sector

Het experiment is inmiddels afgerond. Benieuwd naar de lessen die zijn geleerd? Neem dan contact op met Yvonne van Hest. 

Partners
Brainport Development, Brainport Industries, Frencken Europe, NTS Group, KMWE, ASML, Philips Healthtech, Thermo Fisher Scientific, Royal Philips

Meer weten?

Laat het ons weten!
Yvonne van Hest
Program Director People (at Brainport Development)