Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Experiment 50+Mismatch ICT

Wat is een experiment?

Van 2016 tot en met 2018 is door middel van een experiment gekeken hoe werk- en opdrachtzoekenden hoogopgeleiden 50+-ers kunnen worden gekoppeld aan werk of opdrachten in de ICT. Hiervoor is een samenwerking gestart met gemeente Eindhoven, UWV, Computrain en Centric. 

We zien in Nederland en ook in de Brainport regio een toenemende werkloosheid onder 50+ers. Het blijkt voor deze groep steeds lastiger om aan een opdracht of baan te komen. Daarnaast zien we vaak een soort vicieuze cirkel ontstaan: hoe langer men zonder werk zit, hoe moeilijker het is om aan werk te komen. Van deze groep werklozen zijn er steeds meer ook hoogopgeleid in een schaarser wordend ICT-beroep. Dit experiment richt zich op deze groep hoogopgeleide, werkloze ICT-ers, maar ook mensen die op basis van hun talenten geschikt zouden zijn voor werk in de IT-sector.

Daarnaast zien we dat steeds meer werkgevers in de Brainport regio een tekort hebben aan mensen met een ICT profiel; niet alleen in de high tech en automotive sector, maar ook steeds meer in andere sectoren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de werkloze ICT-ers gematcht worden met deze werkgevers? Wat zijn hierin voor zowel de werkzoekenden als de werkgevers obstakels en hoe kunnen we deze weghalen? Wat voor rol kunnen organisaties als het UWV en de gemeenten hierbij spelen?

Om antwoord te krijgen op deze vragen zijn we medio 2016 gestart met dit experiment. In januari 2018 zijn 40 deelnemers gestart op een leer-werk-plek. Zij zijn opgeleid tot Data Protection Officer of Programmeur. De verwachting is dat zij, na het afronden van hun leer-werk-traject, binnen een jaar bij een bedrijf in dienst zijn.

Partners
Brainport Development, gemeente Eindhoven, UWV, Computrain en Centric, Stichting Bee-Ideas.

Meer weten?

Laat het ons weten!
Yvonne van Hest
Program Director People (at Brainport Development)
Mkb Kenniscafés 23 mei - 28 november

Mkb Kenniscafés

Lees meer
Bijeenkomst PIB en DHI 17 september

Bijeenkomst PIB en DHI

Lees meer
Kunststoffenbeurs 2019 25 september - 26 september

Kunststoffenbeurs 2019

Lees meer