BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

Focus en Passie voor Techniek

Focus en Passie voor Techniek 2.0 (FPvT2.0) is een meerjarig programma (na het oorspronkelijke 3-jarige programma) in Brainport Eindhoven met als doel meer jongeren te laten kiezen voor de technische beroepen in de regio. Om dit doel te bereiken, ontwikkelen we state-of-the-art techniekonderwijs voor het vmbo en een bedrijfsstage voor vmbo-docenten. Dit in samenwerking met vmbo- en mbo-scholen en de technische topbedrijven uit Brainport Eindhoven. In het FPvT2.0-programma gaat speciaal aandacht naar de vmbo-t’s, met steun van de provincie Noord-Brabant en Platform Bèta Techniek.

Ons doel: het aantal vmbo’ers dat na dit programma kiest voor een technische mbo-opleiding, ligt 12,5 procent hoger dan in 2012.

Ons techniekonderwijs:

  • focust op de topsectoren in Brainport Eindhoven;
  • geeft een helder beeld van die sectoren;
  • laat zien dat techniek maatschappelijke problemen oplost;
  • sluit aan op de mbo-opleidingen;
  • versterkt de relatie tussen onderwijs en topsectoren, door structurele samenwerking bij bedrijfsbezoeken, gastlessen etc.

Onze docentenstage leidt ertoe dat docenten state-of-the-art kennis krijgen van de topsectoren.

Download de brochure: Good practices van het vmbo-t in Brainport Eindhoven

Download de brochure: OUDER + MENTOR = 3

Meer weten?

Wij beantwoorden graag jouw vraag
Hans van Oers
Projectmanager