Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Experiment Lerend leven

Wat is een experiment?

Als gevolg van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, onder andere door de toenemende mate van automatisering en robotisering van productieprocessen, langer moeten doorwerken, vraag naar nieuwe skills etc., zullen werkzaamheden continue veranderen. Van 2016 tot en met 2018 zijn we daarom met werkgevers en werknemers aan de slag gegaan om op een andere manier naar werk te kijken en naar wat een werknemer het bedrijf te bieden heeft.

Ook de rol van de werknemer binnen de organisatie verandert als gevolg van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Werknemers zullen doorlopend moeten werken aan het doorontwikkelen van zijn/haar talenten/skills om fit te blijven voor de huidige en toekomstige functies. Enkel dan zijn zij in staat om bij te dragen aan de prestaties van een organisatie.

Werkgevers moeten tegelijkertijd meer (en sneller) inzicht krijgen in de ontwikkeling van werkzaamheden en vereisten die nodig zijn om succesvol te kunnen blijven ondernemen en de concurrentiepositie te handhaven of te versterken.

De geschetste ontwikkeling van de arbeidsmarkt dwingt ons op een andere manier om te gaan met opleiding en scholing. Het gaat steeds minder om wat een werknemer geleerd heeft, maar om of hij of zij kan en wil leren: aanpassings- en leervermogen wegen zwaarder dan vroeger.

De arbeidsmarkt van de toekomst vereist dat medewerkers snel en flexibel moeten kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen. Hoe de arbeidsmarkt eruit gaat zien is nog erg onduidelijk, maar: leren zal in de toekomst in alle levensfases vanaf de geboorte tot het eind van het werkend leven net zo vanzelfsprekend moeten zijn als eten en drinken. Werken en leren zullen steeds meer hand in hand moeten gaan waarbij het onderscheid tussen werken, leren en leven steeds meer zal gaan vervagen. Het leven van ieder individu zal zal steeds meer een cyclisch ontwikkelproces naar een hoger niveau worden: kortom een lerend leven.

De aanleiding die ten grondslag ligt aan Lerend Leven is: waarom staat ‘Leven Lang Leren’ al decennialang hoog op de agenda van de overheid, maar komt het niet van de grond? Het belangrijkste doel is dat Lerend Leven oplossingsrichtingen of handvatten aanreikt die ervoor zorgen dat werknemers blijven leren, zodat ze kunnen blijven voldoen aan de eisen die de toekomstige arbeidsmarkt stelt

Binnen de experimenteeromgeving ‘Lerend Leven’ wordt, samen met ‘deskundigen’ verkend aan welke knoppen we moeten draaien om inzicht te krijgen op deze kernvraag. Dit doen we in de vorm van pilots die enerzijds de werking onderzoeken en aantonen van een bepaalde aanpak. En anderzijds ‘verkenningen’ die meer inzoomen op het invullen van randvoorwaarden.

Het project is eind 2018 afgerond. Vanuit de ambitie om Leven Lang Ontwikkelen sterk te verankeren in de regio wordt gekeken naar hoe deze beweging een vervolg kan krijgen. 

Partners
Bedrijfsleven (o.a. Lavans, VICH, De Transitie, Smeva, ASML), onderwijspartners (o.a. Fontys Hogeschool, Brainport Scholen), Brainport Development, FNV, BZW, Gemeente Eindhoven

Meer weten?

Laat het ons weten!
Yvonne van Hest
Program Director People (at Brainport Development)
Mkb Kenniscafés 23 mei - 28 november

Mkb Kenniscafés

Lees meer
Bijeenkomst PIB en DHI 17 september

Bijeenkomst PIB en DHI

Lees meer
Kunststoffenbeurs 2019 25 september - 26 september

Kunststoffenbeurs 2019

Lees meer