Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Teacher Spouse Pilot 't Slingertouw

In 2016 vond bij basisschool ‘t Slingertouw een pilot plaats waarbij ‘spouses’- de partners van expats – zijn ingezet om het niveau Engels van de leerkrachten te verhogen. De pilot werd goed ontvangen door zowel de leerkrachten als de spouses. Momenteel wordt er door andere basisscholen gekeken of zij deze werkwijze ook kunnen inzetten. Het project maakt dan ook onderdeel uit van Toolkit Internationalisering. Voor meer informatie over de werkwijze van het Teacher Spouse project en de Toolkit Internationalisering, klik hier. Lees hieronder meer over de pilot van 2016.


De doelstelling van de pilot is het niveau Engels van leerkrachten van basisschool ´t Slingertouw te verhogen met behulp van de inzet van ´spouses´ - de partners van expats. Native of Engels-gecertificeerde spouses worden gekoppeld aan leerkrachten van ’t Slingertouw. Elk tweetal kiest vervolgens een manier om de kennis van de spouse over te brengen op de leerkracht. Dit heeft als gevolg dat de leerkracht zijn/haar Engelse vaardigheden verbetert en de spouse een leuke, zinvolle bezigheid heeft waarbij hij/zij ook integreert in een Nederlandse omgeving (met volwassenen en leerlingen). Het mes snijdt hiermee aan twee kanten.

Het idee van deze pilot komt voort uit de behoeften van zowel basisscholen als partners van expats.

Behoeften van basisscholen
Basisschool ’t Slingertouw in Eindhoven (Meerhoven) heeft als één van de eerste scholen in de Brainport regio Engelse lessen ingevoerd voor alle leerlingen, dus voor de groepen 1 tot en met 8. In voorgaande leerjaren was dit aanbod er alleen voor leerlingen uit groep 7 en 8. Om de uitbreiding van het aanbod van Engelse lessen te realiseren, zijn niet alleen digitaal materiaal en digitale lesmethoden van belang, maar is het ook belangrijk dat de leraren en leraressen goed Engels spreken. Echter voldoet de kennis van de Engelse taal bij een groot aantal leerkrachten niet aan het gewenste niveau. De vraag die momenteel bij veel basisscholen dan ook speelt is hoe deze kennis op een betaalbare manier en binnen een redelijke termijn kan worden bijgebracht bij de leerkrachten.

"Lokale leraressen die globaler worden; niet alleen door beter Engels te leren, maar ook door 3 maanden lang gekoppeld te zijn aan een international."

Yvonne van Hest
Programmamanager ArbeidsmarktBehoeften van spouses
´Living in´ wordt steeds belangrijker om internationale kenniswerkers naar onze regio aan te trekken en te behouden. Met ´living in´ worden alle faciliteiten en voorzieningen die de regio biedt aangeduid; van het culturele aanbod tot aan het aanbod van accommodatie, infrastructuur en onderwijs. De Brainport regio zet sterk in op het verbeteren van het ´living in-aspect´ zodat meer internationale personen aangetrokken en behouden kunnen worden voor de economische groei van de regio. Eén van de onderdelen waar de regio zich op richt is het ‘spouse program’. Partners van kenniswerkers zijn vaak hoog opgeleid, maar meestal niet in een technische richting en hebben daarom moeite om een baan te vinden in onze regio. Veel van hen vinden het hierdoor lastig om zich thuis te voelen in de regio. Dit kan weerslag hebben op het gedrag van de kenniswerker: als zijn/haar partner niet gelukkig is, zal hij/zij minder lang blijven of zelfs meteen vertrekken. Belangrijk is dus ervoor te zorgen dat de partner iets om handen heeft. Naast een betaalde baan kan dit bijvoorbeeld ook het starten van een eigen bedrijf of vrijwilligerswerk zijn.

Meer weten?

Wij beantwoorden graag jouw vraag
Yvonne van Hest
Program Director People (at Brainport Development)