Smoelenboek

TU/e, Fontys Hogescholen, Summa College, Brainport Development, BOM en Bright Move hebben samen Next Move opgericht. De gedeelde ambitie: het aanbod aan ondernemersondersteuning in de regio verbinden en bouwen aan een community die kruisbestuiving bevordert en leidt tot groei van het aantal starters en doorstromers. Dat kunnen we alleen samen! Om elkaar beter te kunnen vinden hebben we het Next Move smoelenboek ontwikkeld voor partners. Sla het snel op op je smartphone of tablet en vind partners nog sneller!

Contactgegevens founding partners Next Move

Robert Al - TU/e Innovation Lab & Bright Move

Mijn bijdrage aan Next Move: Verbinden van TU/e kennis en hoogopgeleide mensen aan het fantastische ecosysteem van Brainport Eindhoven.

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: Financieel en economische deskundigheid, ervaring rond het naar de markt brengen van innovatieve kennis en het opzetten van nieuwe bedrijven, in diverse domeinen van life science tot techniek.

Wat je verder nog van mij moet weten: Ik heb een passie voor innovaties en ondernemen.

Contactgegevens: r.m.al@tue.nl

 

Piet van der Wielen - Brainport Development

Mijn bijdrage aan Next Move: Verbinden van kennis met business opportunity’s, ontwikkelen van structurele oplossingen voor de witte vlekken in het ecosysteem. Voeden van de Brainport activiteiten vanuit de basis.

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: Financieel en economische deskundigheid, ervaring in het naar de markt brengen van innovatie en het opzetten van nieuwe bedrijven, creatief omgaan met uitdagingen van groeiers. In hun kracht zetten van vraag en aanbod, synergie! Daarnaast ben ik vanuit Brainport Development ook betrokken bij de parenting sessies en financieringstafel.

Wat je verder nog van mij moet weten: Ik heb een passie voor innovaties en mensen met enthousiasme.

Contactgegevens: p.vdwielen@brainportdevelopment.nl
06-290 000 67

Ronald Philipsen - Fontys directeur Marketing en Management

Mijn bijdrage aan Next Move: Fontys als kennispartner in de regio verbinden met Brainport organisaties.

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: marketing, ondernemerschap, internationalisering.

Contactgegevens: r.philipsen@fontys.nl

Afbeeldingsresultaat voor fontys png

Victor van der Linden - Fontys CvO

Mijn bijdrage aan Next Move: Namens het Fontys Centrum voor Ondernemerschap participeer ik in Next Move. Via het CvO proberen wij ondernemende studenten en studentondernemers, die afkomstig kunnen zijn vanuit alle instituten en domeinen, te enthousiasmeren en faciliteren. En daarmee te koppelen aan relevante partijen uit het netwerk van Next Move.

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: Vanuit een brede blik en netwerk binnen Fontys Hogescholen, probeer ik de juiste personen met elkaar in verbinding te brengen en kansen te creëren. Binnen de zeer omvangrijke Fontys organisatie, met een kleine 30 instituten, meer dan 4.000 collega’s en meer dan 40.000 studenten is dat boeiende uitdaging. Ik fungeer dan ook met alle plezier als verbindingsofficier tussen relevante partners en Fontys.

Wat je verder nog van mij moet weten: Naast ondersteuning op het gebied van de onderneming, ben ik een enthousiast pleitbezorger van de ontwikkelnoodzaak van de ondernemer en zijn/haar competenties, welke cruciaal zijn voor kansrijk ondernemerschap.

Mijn contactgegevens: v.vanderlinden@fontys.nl
06-5024 2237


​A.J.M. (Bart) de Jong - TU/e

Mijn bijdrage aan Next Move: Business Development, Spin-off creatie en kennis-bescherming.

Mijn specialisatie/ waar mensen beroep op kunnen doen: Jarenlange ervaring met veel praktijkcases.

Mijn contactgegevens: a.j.m.de.jong@tue.nl
040-247 4822


​Steef Blok - directeur TU/e Innovation Lab

Mijn bijdrage aan Next Move: Businessdevelopment/financiering.

Mijn contactgegevens: s.blok@tue.nl
06 343 802 11


​Steven van Huiden - TU/e Innovation Lab

Mijn bijdrage aan Next Move: Contactpersoon voor studenten ondernemerschap en student-ondernemers op TU/e.

Mijn specialisatie/ waar mensen beroep op kunnen doen: Business management, student-ondernemerschap, life sciences, sport (voetbal), neurowetenschappen en overige biomedische wetenschappen.

Mijn contactgegevens: s.i.v.huiden@tue.nl
06 280 235 50


Bart Nelissen - TU/e Innovation Lab

Mijn bijdrage aan Next Move: Mooie nieuwe spin-off creëren vanuit de TU/e.

Mijn specialisatie/ waar mensen beroep op kunnen doen: Medtech, healthtech, chemie, materialen, start-ups en lifesciences.

Mijn contactgegevens: h.f.m.nelissen@tue.nl
06 336 005 73
040 247 41 66


Frank van de Ven - TU/e Innovation Lab

Mijn bijdrage aan Next Move: Business plannen vernieuwen/ investor ready maken/ zoeken naar funding.

Mijn specialisatie/ waar mensen beroep op kunnen doen: Helpen bij (voorbereiden) financiering. Zoeken/netwerk benutten

Mijn contactgegevens: f.m.v.d.ven@tue.nl
06 336 040 21


Ruud van Iwaarden - Brainport Development

Mijn bijdrage aan Next Move: WhatsApp mij gerust als je een van je bedrijven/ deelnemers in het netwerk van Next Move en Brainport verder wil brengen.

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: Onafhankelijke financiering en business development.

Mijn contactgegevens: r.vaniwaarden@brainportdevelopment.nl
06 119 540 98

Theo van de Sande - Summa College

Mijn bijdrage aan Next Move: Een verbinding maken tussen studenten van het Summa College met  bedrijven binnen Brainport Eindhoven; stimuleren van MBO studenten om als ondernemer te starten.

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: Marketing, sales en  coaching van starters.

Wat je verder nog van mij moet weten: Ondernemer met een onderwijshart

Contactgegevens: sath@summacollege.nl  06-52540122

Contactgegevens netwerkpartners Next Move

Dries Steinmeijer - Health Innovation Lab

Mijn bijdrage aan Next Move: Als directeur business development Health Innovation Campus en relatiebeheer MMC verbindingen leggen en initiatieven stimuleren van business opportunity’s gericht op slimme ontwikkelingen in (ziekenhuis)zorg; dit in nauwe samenwerking tussen MMC, kennisinstellingen, intermediairs en bedrijfsleven. Daarnaast het bieden van huisvestingsmogelijkheden welke in open verbinding staan met het ziekenhuis.

Mijn specialisatie/ waar mensen beroep op kunnen doen: Ruime ervaring in business development, conceptontwikkeling, marketingcommunicatie en reputatiemanagement.

Wat je verder nog van mij moet weten: Voor een goed idee maak ik altijd tijd!

Mijn contactgegevens: d.steinmeijer@healthinnovtioncampus.nl
06 558 830 00


​Victor Beerkens - Sport Experience

Mijn bijdrage aan Next Move: Bruggen bouwen in business in sport & vitality innovaties.

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: Innovatiemanagement & commercie

Wat je verder nog van mij moet weten: Zowel netwerk binnen MKB als corporate nationaal, als internationaal.

Mijn contactgegevens: victor@sportexperience.org
06 539 406 59​Ruben Baijens - ECFG

Mijn bijdrage aan Next Move: Financieringskennis – en netwerk en venture capital.

Mijn specialisatie/ waar mensen beroep op kunnen doen: Koffie drinken en samen onderzoeken wat de beste financieringsoplossing is en of wij daarin iets kunnen betekenen.

Wat je verder nog van mij moet weten: Soms handig: ik ben zelf TU/e alumnus (scheikunde).

Mijn contactgegevens: baijens@ecfg.nl
06-25051541


Frank Cuijpers - DeltaZuid

Mijn bijdrage aan Next Move: Met DeltaZuid ondersteunen wij innovatieve bedrijven met positionerings- en brandingsvraagstukken.

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: Positionering, branding en activatie.

Wat je verder nog van mij moet weten: Ondernemer met een brede ervaring in productinnovatie en het opzetten van ondernemingen.

Mijn contactgegevens: frank@deltazuid.nl
06 308 486 92


Maikel Denissen - Metropool Regio Eindhoven

Contactgegevens: m.denissen@metropoolregioeindhoven.nl

Afbeeldingsresultaat voor metropool regio eindhoven logo png

Jos Hardeman - Smart Design to Market

Mijn bijdrage aan Next Move: Talentontwikkeling van afgestudeerde designers. Zowel scouting, training, meeting en launching.

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: Designers vinden de arbeidsmarkt via het bedrijvennetwerk van Smart Design to Market (SDtM).

Mijn contactgegevens: jos@sdtm.nl
www.sdtm.nl​Robbin Hoogstraten - Symbid

Mijn bijdrage aan Next Move: Symbid, toegang tot financiering.

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: Funding.

Mijn contactgegevens: robbin.hoogstraten@symbid.com
06 551 902 43
Afbeeldingsresultaat voor symbid

Hans Klomp - ABN Amro/ Econic

Mijn bijdrage aan Next Move: Netwerk, kennis en vaardigheden.

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: Financiering, innovatie en corporate innovation.

Wat je verder nog van mij moet weten: Medeoprichter Econic. Innovatiehub voor de bankindustrie.

Mijn contactgegevens: hans.klomp@nl.abnamro.com
06 286 585 63


Coen Lauwerijssen - 2M Engineering

Mijn bijdrage aan Next Move: Sensor Product Ontwikkeling. Wearables voor e-health & sport, medice apparaten, industriële sensoren, CE.

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: New business, product management, signal processing.

Wat je verder nog van mij moet weten: Altijd open voor nieuwe dingen.

Mijn contactgegevens: lauwerijssen@2mel.nl
040-2982378Néstor Coronado Palma - Value Loops

Mijn bijdrage aan Next Move: 25 Jaar ervaring in Business strategie, New Business Development en Supply Chain Management.

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: New Business Development & Circular Economy.

Wat je verder nog van mij moet weten: Brug tussen technologie en mensen en ontwikkeling van markten.

Mijn contactgegevens: nestor.coronado@valueloops.eu
06 205 209 82

Marcel Vos - RVO

Mijn bijdrage aan Next Move: Finacieringsnetwerk.

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: Financieringsexpertise, zowel op gebied van overheidsregelingen als privaat kapitaal.

Mijn contactgegevens: marcel.vos@rvo.nl
06 115 293 61

Afbeeldingsresultaat voor rvo

​Marc Voogd - Rabobank

Mijn bijdrage aan Next Move: Verbinden van financiering / kapitaal met ambitieuze plannen.

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: Asset based financieringsoplossingen voor bedrijfsmiddelen en werkkapitaal.

Wat je verder nog van mij moet weten: Ik draag innovatie een warm hart toe en denk graag in oplossingen.

Mijn contactgegevens: marc.voogd@rabobank.nl
06 227 552 89


​René Wijlens - Cluster Sport and Technology

Mijn bijdrage aan Next Move: Verbinding in innovatie en waarde-creatie in sport + vitaliteit.

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: Verbinden van idee naar innovatie.

Wat je verder nog van mij moet weten: Ik probeer altijd het beste uit de samenwerking te halen.

Mijn contactgegevens: wijlens@sportsandtechnology.com
06 218 290 70


​Anton Wolthuis – Shift2start BV

Mijn bijdrage aan Next Move: Start-up en scale-up support organisatie.

Mijn specialisatie/ waar mensen beroep op kunnen doen: Mobiliteit en Automotive. Quick Scan – business planning – financial engineering – setup management.

Wat je verder nog van mij moet weten: Zestig jaar management ervaring in automotive industrie.

Mijn contactgegevens: Shift2start BV
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond

anton@shift2start.eu
06 534 490 46


Jeroen van Vark - Smart Funding

Mijn bijdrage aan Next Move: Verbinden en verschillende initiatieven om elkaar te versterken.

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: Kennis van allerlei financieringspartners. Meedenken, meeschrijven aan de businesscases van start-ups.

Contactgegevens: j.vanvark@smartfunding.nl
06 289 632 66

Michel Ziekman - Rabobank

Mijn bijdrage aan Next Move: Bedrijven helpen de volgende stap te maken met kennis, kapitaal en kennissen.

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: Verbinden tussen partijen en financieren

Contactgegevens: michel.ziekman@rabobank.nl
06 255 120 15

Fons Sweegers - Innogy NL

Mijn bijdrage aan Next Move: Start up verbinden met Innogy NL. 

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: Lead startup platform: technology scouting naar innovaties die de energiesector raken en samenwerkingen aangaan met hen.

Wat je verder nog van mij moet weten: Eindhovenaar, werkzaam bij Innogy NL (Essent, Energie Direct, Powerhouse)

Contactgegevens: fons.sweegers@essent.nl
06 116 912 54

Andy Lürling - LUMO labs

Mijn bijdrage aan Next Move: Investering en begeleiden van start-ups in emerging technologies.

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: Strategy, investering en acceleratie.

Wat je verder nog van mij moet weten: We hebben een breed internationaal netwerk.

Contactgegevens: andy@lumolabs.io / sven@lumolabs.io

Frank Rutgers - ehvLINC

Mijn bijdrage aan Next Move: Ik ben een ondernemende jurist die startups een warm hart toedraagt. Met het ehvLINC programma hebben wij een pakket van essentiële juridische stukken samengesteld, waarmee wij startups een goede juridische basis verschaffen.  

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: Jurist met specialisatie in Intellectueel Eigendoms-, IT en Privacyrecht. 

Wat je verder nog van mij moet weten: Voor vragen, suggesties en ideeën over juridische vraagstukken of onze dienstverlening kun je mij altijd bereiken via onderstaande gegevens.

Contactgegevens: Frank@eindhovenlinc.com, 06 1064 8674, www.eindhovenlinc.com 


Monique Greve - TU/e SURE Innovation & De Vragenbank

Mijn bijdrage aan Next Move: zichtbaar maken en creëren van groeikansen voor zowel bedrijven/organisaties als voor ambitieuze TU/e studenten - #move forward!

Mijn specialisatie/waar mensen een beroep op kunnen doen: verbinder tussen high-potential studenten en bedrijven met innovatie-ambities, community-bouwer, netwerker

Wat je verder nog van mij moet weten: innerlijke drive om mensen verder te helpen

Contactgegevens: m.j.m.greve@tue.nl 


BOM

De BOM stimuleert bedrijven, overheden en kennisinstellingen om de economische ambities van Brabant waar te maken. Uitgangspunt is het bieden van slimme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Meer

Brainport Development

Brainport Development is een economische ontwikkelingsorganisatie die samen met partners uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid werkt aan het versterken van Brainport Eindhoven. Deze regio is het high tech centrum van Europa, is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie.

Meer

Bright Move

Bright Move helpt startende, innovatieve ondernemers in de regio Zuidoost-Brabant hun ambitieuze droom te helpen verwezenlijken.

Meer

Fontys

Fontys is één van de grootste hoger onderwijsinstellingen van Nederland met een onderwijsaanbod in bijna alle sectoren. Er zijn 28 instituten en die verzorgen ongeveer 85 bacheloropleidingen in de varianten voltijd, deeltijd, duaal en in-service.

Meer

Summa College

Het Summa College heeft 22 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs en biedt een grote diversiteit aan opleidingen en cursussen.

Meer

TU/e

De Technische Universiteit Eindhoven is een onderzoeksgedreven universiteit van internationale allure, waar excellent onderzoek en onderwijs onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Meer